Hoe neemt u Duphaston: instructies en beoordelingen

Duphaston is een synthetische hormonale drug van de laatste generatie, een kunstmatig analoog van het vrouwelijke hormoon progesteron.

Een uniek kenmerk van het medicijn is de chemische formule, die bijna identiek is aan de structuur van het natuurlijke hormoon progesteron. Het vrouwelijk lichaam moet zorgen voor biologische veranderingen die samenhangen met de voorbereiding op de zwangerschap en het normale verloop ervan. De basis van het medicijn is progestogeen hormoon - didrogesteron. Het werkt direct op de baarmoederslijmvlies, wat de meeste bijwerkingen uitsluit die gepaard gaan met het gebruik van andere synthetische hormonen.

Op deze pagina vindt u alle informatie over Duphaston: volledige instructies voor gebruik voor dit medicijn, gemiddelde prijzen in apotheken, volledige en onvolledige analogen van het medicijn, evenals beoordelingen van mensen die Duphaston al hebben gebruikt. Wil je je mening verlaten? Schrijf alstublieft in de commentaren.

Clinico-farmacologische groep

Het werkzame bestanddeel van het geneesmiddel dydrogesteron is een analoog van natuurlijk progesteron. Duphaston is een hormonaal medicijn.

Verkoopvoorwaarden voor apotheken

Het wordt vrijgegeven op recept.

Hoeveel kost Duphaston? De gemiddelde prijs in apotheken is 480 roebel.

Vorm en samenstelling vrijgeven

Gecoate tabletten, 10 mg. Op 20 tabletten in PVC / Al de blisterverpakking. Op 1 PVC / Al om de blister samen met de toepassing instructie te plaatsen in een kartonnen verpakking.

 • 1 omhulde tablet bevat: actief bestanddeel: Dydrogesteron, 10 mg;
 • Hulpstoffen: lactosemonohydraat, hypromellose, maïszetmeel, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat;
 • Schaal: Opadry-wit Y-1-7000 (hypromellose, polyethyleenglycol 400, titaandioxide (El 71)).

Een ronde biconvexe tablet van witte kleur, met afgeschuinde randen, gecoat, met een risico aan één kant, met een gravure "S" boven het "T" -teken aan de ene kant van de tablet en "155" aan de andere kant (aan beide zijden van de risico's).

Farmacologisch effect

Volgens zijn moleculaire structuur, farmacologische en chemische eigenschappen, bevindt didrogesteron zich dicht bij natuurlijk progesteron. Dit element is geen derivaat van testoteron en heeft geen bijwerkingen, die inherent zijn aan bijna alle synthetische progestagenen, die ook androgene progestagenen worden genoemd. Didrogesteron heeft geen glucocorticoïde, anabole, androgene, oestrogene of thermogene activiteit.

Duphaston volgens de instructies maakt deel uit van een complexe HST tijdens de menopauze, het medicijn behoudt een gunstig effect op het lipidenprofiel van het bloed van de kant van oestrogeen. In tegenstelling tot oestrogene hormonen, die het bloedcoagulatiesysteem negatief beïnvloeden, heeft didrogestron geen effect op de coagulatie-index. Heeft niet volgens de instructies van het medicijn bij het plannen van de conceptie van een negatieve invloed op de lever, koolhydraatmetabolisme.

Bij orale inname beïnvloedt didrogesteron het endometrium selectief, wat helpt bij het voorkomen van een verhoogd risico op hyperplasie of carcinogenese als gevolg van een overmaat aan oestrogenen. Het medicijn volgens de instructies is geïndiceerd voor endogene progesterondeficiëntie. Duphaston heeft geen contraceptief effect, omdat het wordt gebruikt bij de zwangerschapsplanning. De tool maakt het mogelijk om zwanger te worden, zorgt voor het behoud van de zwangerschap tijdens de therapie.

Indicaties voor gebruik

Het gebruik van Duphaston is geïndiceerd in gevallen waarin er een tekort aan endogeen progesteron is of vermoed wordt, in gevallen waar het positieve effect klinisch is aangetoond:

 • endometriose;
 • onvruchtbaarheid door luteale insufficiëntie;
 • dreigde abortus;
 • gebruikelijke abortus;
 • premenstrueel syndroom;
 • dysmenorroe;
 • onregelmatige cyclus.

Bovendien kan Duphaston in combinatie met oestrogeen worden gebruikt met:

 • secundaire amenorroe;
 • disfunctioneel baarmoederbloeden.

Contra

Je kunt geen medicijnen nemen:

 1. Lactasedeficiëntie, intolerantie voor galactose en glucose, malabsorptiesyndroom;
 2. Borstvoedingsperiode;
 3. Overgevoeligheid voor het medicijn.

Als de patiënt een voorgeschiedenis heeft van jeuk in de huid tijdens een vorige zwangerschap, moet Duphaston met voorzichtigheid worden gebruikt.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Volgens de instructies wordt Duphaston tijdens de zwangerschap volgens indicaties gebruikt.

Aangezien didrogesteron kan worden uitgescheiden in de moedermelk, wordt aanbevolen om de borstvoeding zo nodig met medicamenteuze behandeling stop te zetten.

Instructies voor gebruik

De gebruiksaanwijzing gaf aan dat de tabletten "Duphaston" oraal inneemt. De dosering van het medicijn moet voldoen aan de diagnose. De behandeling wordt alleen op recept en onder medisch toezicht uitgevoerd.

 1. Onvruchtbaarheid, die wordt veroorzaakt door luteale insufficiëntie - 1 tablet wordt voorgeschreven per dag van de 14e tot de 25e dag van de cyclus. Het medicijn wordt ten minste zes maanden of zes cycli ingenomen. Als er al conceptie is opgetreden, moet Duphaston verder worden behandeld, zoals met de dreiging van abortus.
 2. Endometriose - dosering 10 mg (1 tablet) 2 tot 3 maal per dag. Begin van de 5e tot de 25e dag van de maandelijkse cyclus of van de reguliere receptie.
 3. Gebruikelijke abortus - neem 2 maal daags 1 tablet. De behandeling moet worden voortgezet tot de 20e week van de zwangerschap, daarna wordt de dosering geleidelijk verlaagd.
 4. Dreigende abortus - neem 40 mg (4 tabletten) eenmalig. Vervolgens 1 tablet na 8 uur, totdat de situatie weer normaal is. Als de symptomen weer beginnen te stijgen, moet de dosis opnieuw worden verhoogd. Verder dient "Duphaston" vóór 12-20 weken zwangerschap te worden ingenomen.
 5. Langdurige afwezigheid van menstruatie (amenorroe) - complexe behandeling - oestrogeenbevattende geneesmiddelen 1 tablet per dag, vanaf de eerste dag van de cyclus. Vanaf de elfde dag van de cyclus wordt de behandeling aangevuld met Duphaston. Deze geneesmiddelen moeten vóór de 25e dag van de cyclus worden ingenomen. Toepassing is ontworpen voor ten minste 3 menstruatiecycli.
 6. Pijnlijke menstruatie - 2 maal daags 1 tablet. Applicatie wordt getoond van de 5e tot de 25e dag van de cyclus.
 7. PMS - toegewezen 2 keer per dag 1 tablet. De behandeling wordt uitgevoerd van de 11e tot de 25e dag van de cyclus. Het medicijn wordt voorgeschreven voor een periode van 3 tot 6 maanden.
 8. Onregelmatige maandelijkse cyclus - het medicijn wordt voorgeschreven in 1 tabblad. 2 keer per dag. Duphaston moet van de 11e tot de 25e dag van de cyclus worden gebruikt.
 9. Hormoonvervangingstherapie wordt in combinatie met oestrogeen 1 tablet 1 keer per dag gedurende 2 weken voorgeschreven als onderdeel van een cyclus van 28 dagen. Meestal vindt de receptie plaats in de laatste 14 dagen van de cyclus. Als de reactie op progesterontherapie niet door echografie wordt gedetecteerd en niet door testen wordt bevestigd, moet de dosis naar boven worden herzien.
 10. Disfunctioneel baarmoederbloeding - de dosis is 1 tabel. 2 keer per dag. De duur van de behandeling is van 5 tot 7 dagen. Zoals preventie van bloeding het gebruik van de drug - 1 tabel voorschrijven. 2 keer per dag. De therapie vindt plaats van de 11e tot de 25e dag van de cyclus.

Bijwerkingen

Bij gebruik van Duphaston kunnen bijwerkingen optreden:

 1. Het hematopoietische systeem kan reageren op de inname van het geneesmiddel met symptomen van hemolytische anemie.
 2. Vanaf de zijkant van het centrale zenuwstelsel zijn mogelijk duizeligheid en hoofdpijn.
 3. Van de kant van het genitale gebied, soms doorbraak baarmoeder bloeden optreedt, soms is er pijn en zwelling van de borstklieren.
 4. Aan de kant van de huid zijn allergische manifestaties in de vorm van urticaria, jeuk en huiduitslag mogelijk. In zeer zeldzame gevallen, de ontwikkeling van dergelijke complicaties als angio-oedeem.
 5. In sommige gevallen zijn er problemen met de lever, uitgedrukt in zwakte en malaise, geelzucht, sommige patiënten merken op dat na Duphaston de maag pijn doet.

Baarmoederbloeding bij het innemen van het medicijn wordt gemakkelijk gestopt door de dosis Duphaston te verhogen. In het geval van bijwerkingen, moet u uw arts raadplegen, moet u mogelijk een dosisaanpassing en in het geval van allergische reacties - de afschaffing van het geneesmiddel.

overdosis

Er zijn geen meldingen van symptomen van overdosering. Als per ongeluk een dosis wordt ingenomen die significant hoger is dan de therapeutische waarde, wordt maagspoeling aanbevolen. Er is geen specifiek antidotum, de behandeling moet symptomatisch zijn.

Speciale instructies

Momenteel zijn er geen gegevens over de negatieve effecten van didrogesteron bij chronisch nierfalen.

Een grondig klinisch onderzoek is vereist als een progesteron-afhankelijke tumor geïndiceerd is in een voorgeschiedenis (bijvoorbeeld meningeoom), evenals in het geval van progressie tijdens de zwangerschap of tijdens eerdere hormonale therapie.

In het geval van de benoeming van didprogesteron in combinatie met oestrogeen (bijvoorbeeld voor hormoonvervangende therapie), moeten de contra-indicaties en waarschuwingen in verband met het gebruik van oestrogeen worden overwogen.

Voordat hormonale substitutietherapie (HST) wordt gestart, moet een volledige geschiedenis worden verzameld. Tijdens de behandeling wordt aanbevolen om de individuele tolerantie van HRT periodiek te controleren. De patiënt moet worden geïnformeerd over eventuele veranderingen in de borstklieren die aan de arts moeten worden gemeld. Studies met mammografie moeten worden uitgevoerd volgens algemeen geaccepteerde screening van patiënten.

Soms kan tijdens de eerste maanden van de behandeling een doorbraak optreden in de bloeding van de baarmoeder. Als doorbraakbloedingen optreden na een bepaalde periode van inname van het geneesmiddel of na een kuur van de behandeling, moet de oorzaak worden onderzocht, endometriumbiopsie moet worden gedaan om kwaadaardige veranderingen in het baarmoederslijmvlies uit te sluiten.

U moet Duphaston-tabletten niet toedienen aan patiënten met genetisch bepaalde galactose-intolerantie, lactasedeficiëntie of malabsorptiesyndroom.

Geneesmiddelinteracties

Misschien een lichte daling in de werkzaamheid van Duphaston parallel met Rifampicine of Fenobarbital, waardoor de microsomale leverenzymen worden beïnvloed. Deze medicijnen kunnen de snelheid van biologische transformatie van het hormonale medicijn Duphaston verhogen.

Over de onverenigbaarheid van Duphaston met andere geneesmiddeleninformatie tot op heden is niet gemeld.

Met de parallelle benoeming van progestageen met oestrogeen, is het raadzaam om rekening te houden met de indicaties en contra-indicaties voor de laatste.

beoordelingen

We hebben wat feedback van mensen over Duphaston opgepikt:

 1. Anna. Voor de behandeling van onvruchtbaarheid voorgeschreven cursus Duphaston. Tegen de achtergrond van het medicijn verscheen een sterke spruw, maar de gynaecoloog verzekerde zich dat hij niet van hem afkomstig was. Er waren geen menstruatiestoornissen vóór de pillen, en in de eerste 2 maanden van toediening begon de cyclus van 22 naar 28 dagen te springen. Ik heb 6 maanden medicijnen gedronken en de langverwachte zwangerschap is nog niet gekomen.
 2. Marina. Ik ontmoette Duphaston voor het eerst toen ik mijn tweede kind droeg. De eerste zwangerschap was gemakkelijk, zonder complicaties, maar tijdens de tweede was er een dreiging van een miskraam vanwege het lage gehalte aan progesteron. Het blijkt dat dit hormonale middel helpt zwanger te worden en zwangerschap te ondersteunen, waardoor het risico van een miskraam wordt voorkomen. Ik moest het medicijn geruime tijd gebruiken. Omdat de dreiging bleef bestaan, zag Duphaston vóór de 20e week van de zwangerschap. De prijs is niet goedkoop, om de loop van de behandeling te voltooien, moesten we veel geld uitgeven. Nou, je kunt het niet doen omwille van het ongeboren kind. Bovendien merkte ik enkele bijwerkingen op. Aanvankelijk veroorzaakte het innemen van het medicijn geen ongemak, maar toen de pil verhoogde slaperigheid begon te merken, was het aan het einde van de werkdag moeilijk om constant te willen slapen. Misschien is het medicijn niet de schuld, het was alleen dat het lichaam op deze manier op de zwangerschap reageerde, maar bij het eerste kind was er geen dergelijke toestand. Uiteindelijk eindigde alles goed, kreeg ik een dochter en Duphaston hielp me hierbij.
 3. Katerina. Goede dag! Ik heb lang besloten over het gebruik van dit medicijn. Ik lees beoordelingen en ik moet zeggen dat ze voor het grootste deel niet positief zijn. Het hormonale medicijn is bovendien volledig synthetisch en dit brengt een groter gevaar met zich mee. Ik ben het eens met iedereen die schreef over onverwoestbare acne, het is gewoon een ramp. Ik dronk Duphaston slechts twee maanden en het lichaam was overstuur als na een krachtige hormoontherapie. Er zijn rode, harde, onderhuidse acne over het hele gezicht en het doet pijn om ze aan te raken, niet om enige vorm van manipulatie met hen te hebben. De hele nek, vooral in de buurt van de schildklier, was bedekt met "kippenvel", wat duidt op een duidelijk hormonaal falen en onbalans, de huid op de handen werd droog. Over de depressieve toestand over het algemeen zwijgen. Meisjes, natuurlijk, het lichaam is voor iedereen anders en reageert anders. Maar zoals ik het meest met zo'n kant. Ik ben nooit een voorstander geweest van het gebruik van hormonen. Nu moest ik bezwijken voor de smeekbeden van de gynaecoloog, omdat er was geen zwangerschap voor een jaar.
  Alle gezondheid en gekoesterd twee strips!
 4. Eve. Ik zit al 3 jaar op doughstone op aandringen van de endocrinoloog. Zeer goed medicijn, en ik was geweldig, daarop verloor ik echt gewicht. En mijn vriendin tijdens de zwangerschap kreeg duphaston voorgeschreven, maar ze heeft het niet gebruikt en als gevolg daarvan had ze een ST. Nu bijten ellebogen. Dit medicijn is tenslotte zeer effectief en zal niet zomaar worden geloosd. En het smaakt goed, je begrijpt niet eens dat ik een pil heb genomen. En wat in het bijzonder bevalt, is de prijs.

Volgens de beoordelingen van vrouwen verhoogt Duphaston de kans op conceptie (met de juiste diagnose en naleving van het behandelingsregime), verlicht het de symptomen die optreden tijdens de menopauze aanzienlijk, is het werkzaam voor endometriose, cyste van de eierstokken en polycysteuze eierstok. Na de behandeling stabiliseren de meeste patiënten de menstruatiecyclus. Er is ook bewijs voor de effectiviteit van het medicijn in baarmoederhormoon.

Onder de bijwerkingen die worden beschreven door vrouwen die Duphaston gebruikten, waren de meest voorkomende misselijkheid, buikpijn, dunne ontlasting, algemene zwakte en gewichtstoename. Ondanks ongewenste bijwerkingen, komen positieve reviews van het medicijn echter vaker voor.

analogen

De dichtstbijzijnde analogon van het medicijn is Utrozhestan. Het is rijk aan natuurlijk progesteron, dat wordt verkregen uit extracten van planten. Deze analoog van Duphaston tijdens de zwangerschap kan worden ingenomen. Het komt in de vorm van tabletten en kaarsen. Artsen raden aan om ze samen te nemen om het beste effect te bereiken in de strijd tegen endometriose en miskramen.

In apotheken kunt u de volgende analogen vinden Duphaston:

Raadpleeg uw arts voordat u analogen gebruikt.

Duphaston of Utrozhestan - wat is beter?

Vergelijking van deze geneesmiddelen toont aan dat beide geneesmiddelen vergelijkbare indicaties voor gebruik hebben. Maar het is gemakkelijk om te bepalen wat het verschil is: in de samenstelling van Utrozhestan is er, in tegenstelling tot Duphaston, een natuurlijke progesteron uit de grondstoffen van planten. Wat is beter - Duphaston of Utrozhestan - tijdens de zwangerschap, kan alleen individueel worden bepaald. Maar Utrozhestan heeft ook een kalmerende werking op het lichaam.

In sommige gevallen worden beide geneesmiddelen tijdens de zwangerschap tegelijkertijd voorgeschreven.

Opslagcondities en houdbaarheid

Tabletten moeten worden bewaard op plaatsen met een minimale luchtvochtigheid, in de gesloten originele verpakking. De opslagtemperatuur mag de + 30 ° C niet overschrijden.

De toegestane houdbaarheid is 5 jaar vanaf de datum van afgifte (aangegeven op de verpakking).

DUFASTON - MINA VERRAAGDE ACTIE

DUFASTON - MINA VERRAAGDE ACTIE
In de afgelopen vijf jaar ontving ik vaak brieven waarin ik vroeg: "Kan ik duphaston drinken?" Ik beantwoord iedereen, ik KAN NIET, en ik stel voor de recensies op de internetfora over dit onderwerp te lezen. Maar wat er ook geschreven staat, ongeacht wat de dokters zeggen, is het nuttig of schadelijk, BESEF U OP.
Misschien zou ik deze vragen niet openlijk beantwoorden als het niet om de zwangerschap van de dochter van mijn vrienden ging. Gezond, en tests laten het zien, en opeens schrijft de arts 'Duphaston' uit, zonder uit te leggen waarom hij precies nodig is. Ze toont haar testen aan de dokter, maar het antwoord is er een: "Het is noodzakelijk!". Wie heeft dat nodig? Child? Maar de moeder is tenslotte fysiek gezond en heeft geen medicijnen nodig, vooral die synthetische pillen die kunstmatig in laboratoria worden gemaakt. Natuurlijk ging ik ook via internet, ik leerde hoe vrouwen zich verhouden tot dit medicijn. Ja, iemand is hem dankbaar en iemand verwijt deze drug voor zijn probleem. En natuurlijk vond ik beoordelingen waarin staat dat "het niet duidelijk is waarom dit medicijn werd voorgeschreven, als mijn testen goed zijn." Als het goed en uitgeschreven is, is het dan de moeite waard om over die vrouwen met problemen te praten.

DIT voor degenen die Engels kennen, hier zijn instructies voor contra-indicaties voor Duphaston:
LEES ZORGVULDIG DOOR:
Neem Duphaston niet in:
• Als u problemen heeft met de bloedstolling, of een beroerte of een hartaanval heeft gehad;
• als u een lever- of galblaasaandoening heeft;
• Als u ooit een geelzucht of gele verkleuring van uw huid of ogen heeft gehad;
• Als u een vrouwelijk hormoon of kanker van de borstkanker heeft, of
• als u leverkanker had;
• als u ongewoon vaginaal bloedverlies heeft;
• Als u abnormale rode bloedcellen heeft (sikkelcelanemie);
• Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden;

vertaling:
Neem Duphaston niet in:
• Als u bloedingsstoornissen heeft of een beroerte of een hartaanval heeft gehad;
• als u een lever- of galblaasaandoening heeft;
• Als u geelzucht hebt gehad (gele verkleuring van de huid of ogen);
• Als u een vermoeden heeft van borst- of geslachtskanker;
• Als u leverkanker heeft gehad door het gebruik van orale anticonceptiva;
• Als u ongewoon vaginaal bloedverlies heeft;
• Als de hoeveelheid rode bloedcellen (sikkelcelanemie) toeneemt of afneemt;
• Als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1919503-priem-djufastona-beremennymi-za-ili-protiv.html-

Helaas zijn er geen dergelijke contra-indicaties in het Russisch. Ja, en veel dingen die de artsen niet tegen vrouwen zeggen, benoemden deze synthetica. Maar bijna iedereen is voorgeschreven, zelfs aan tieners. Duphaston is een synthetisch progestageen, maar in tegenstelling tot progesteron heeft Duphaston® (INN didrogesteron) niet de anxiolytische, neuroprotectieve, sedatieve, tocolytische, antialdersterone en andere fysiologische effecten van natuurlijk progesteron. Didrogesteron heeft geen oestrogene, androgene, thermogene, anabole of corticoïde werking. https://ru.wikipedia.org/wiki/Wikipedia: License_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
Dit medicijn heeft geen vergunning om bedreigde abortus en andere indicaties voor gebruik in de Verenigde Staten of Australië of Canada te behandelen. In 2008 was het verboden te koop in het VK. In sommige annotaties van het medicijn wordt gesteld dat Duphaston, in tegenstelling tot andere typen progestagenen, de eisprong niet onderdrukt. Dit is onjuiste informatie: didrogesteron onderdrukt, zoals alle progestagenen, de ovulatie als het wordt gebruikt in een dosis van meer dan 30 mg per dag in de eerste helft van de cyclus, dat wil zeggen met behulp van een anticonceptieschema. Het effect van exogene bio-identieke progesteron op de ontwikkeling van buitenbaarmoederlijke zwangerschap is door niemand bestudeerd, omdat dit hormoon nauwelijks wordt voorgeschreven aan zwangere vrouwen over de hele wereld, behalve in zeldzame gevallen, noch om een ​​kind te verwekken, noch als "bewarende therapie". De uitzondering bij de benoeming van progesteron-geneesmiddelen zijn vrouwen waarbij de conceptie van een kind wordt uitgevoerd met behulp van voortplantingstechnieken. ". https://www.baby.ru/community/view/73449/forum/post/427109994/
Als iemand Duphaston of zijn analogen heeft voorgeschreven en ze hebben allemaal dezelfde samenstelling, lees dan eerst wat voor soort medicijn het is en wat de consequenties zijn na het gebruik ervan. Ik weet dat er veel negativiteit in mijn toespraak zal zijn, omdat veel vrouwen een kind hebben en deze synthetische drugs voor hem bedanken. En de gevolgen! En toch stel ik voor het boek van de dokter-onderzoeker, verloskundige-gynaecoloog, oprichter en directeur van de International Academy of Healthy Life te lezen
Elena Petrovna Berezovskaya zegt: "Het boek" Hormonale therapie in de verloskunde en gynaecologie: illusies en realiteit "is uniek en de enige in de hele wereld waarin een dergelijke omvangrijke en gedetailleerde analyse van de waarde van progesteron, steroïde hormoon, voor de functie van het menselijk lichaam, en het gebruik van progesteron en zijn synthetische vormen in de geneeskunde, met name in de verloskunde en gynaecologie. Een grote hoeveelheid wetenschappelijke gegevens wordt gepresenteerd in een toegankelijke vorm, de opkomst van de mythe van "behoud van de therapie" en "progesteron-deficiëntie" wordt beschreven, en de veiligheid van het gebruik van progesteron tijdens de zwangerschap wordt besproken. Het boek bespreekt ook de vele "vrouwelijke ziekten" en het belang van het gebruik van progesteron om deze ziekten te diagnosticeren en te behandelen. " http: //lib.komarovskiy.net /.../ knigagormonoterapiya-v-akushe...

Ik denk dat het niet nodig is om de gedachten van vrouwen die deze synthetische drugs dronken te herdrukken, meer te willen leren, op internet te lezen. En ik zal je vertellen wat de artsen niet zien, dus ze kunnen er niets van weten. Ik geef informatie voor reflectie, voor reflectie, en om het te accepteren of niet, hangt van ieder van jullie af.

Met een spirituele visie kan ik de medicijnen bekijken en hun voor- en nadelen zien. Maar ik doe dit alleen met de toestemming van de Meester en alleen onder Zijn controle. Lees wat er gebeurt als een vrouw deze medicijnen drinkt en wat de gevolgen zijn. Ik zie een vrouw een pil slikken. Het lost op in de maag, maar kleine zwarte deeltjes blijven in de lever en iets opgeloste vloeistof wordt in de vaten gegoten en deze nemen toe. Daarna wordt alles in de baarmoeder gedraineerd. Ik zie duidelijk hoe iets grijs en zwart is, hoe vloeibare stofdeeltjes de wanden van de baarmoeder volledig binnendringen en krimpen. Ze zijn heel erg, en ze vliegen in het lichaam van een baby. Het is sterk gecomprimeerd en de baby bevindt zich al heel lang in zo'n toestand. Hij heeft een modderige uitstraling, trage actie, hij is verdoofd. Hier stopte de vrouw met het drinken van pillen en de baby kwam heel langzaam, heel langzaam, uit deze toestand. Het lijkt in orde. Als hij vóór de geboorte de effecten van het medicijn kwijt is, zal er een "gezonde" baby geboren worden. Waarom zit "gezond" tussen aanhalingstekens? En omdat ik deze synthetische stof zie in het bloed van het kind en donkere vlekken in het hoofd. Sommige tijdanalyses zullen goed zijn, maar het is een tijdbom. Wanneer, in welke jaren, onder welke omstandigheden zullen zij zich bekendmaken? God geve dat de Heer het lichaam van het kind reinigt, maar daarvoor moet je in God geloven, bid voor het kind. Sorry, ongeloof bloeit. Geen wonder dat dit medicijn in het Westen het verboden was om zwangere vrouwen te geven. Ik was erg overstuur en kon niet zien wat er in de loop der jaren met dergelijke kinderen zou gebeuren. Maar mijn gedachten gingen verder met leraar Jezus Christus.

- Mijn student, je ziet dat alles 100% waar is. Dit is echt een verschrikkelijk medicijn, onvoltooid, onontgonnen tot het einde. Het spijt ons dat dit in Rusland wordt toegeschreven aan iedereen en zwangere vrouwen noodzakelijkerwijs. We houden alle artsen die, zonder na te denken, dit medicijn of zijn analogen voorschrijven, onder speciale controle. We kunnen het geen medicijn noemen, want het geeft echt de sterkste complicaties op het hoofd van het kind, op het vaatstelsel en bloed, maar al deze complicaties zullen met de tijd komen. En een vrouw met tijd kan de effecten van het medicijn op de lever, de bloedvaten, het bloed en de kinderen voelen, elk van hen krijgt hun complicaties: van de vergroting van de schildklier, bloedvaten tot de ziekte van Down, maar opnieuw met de tijd. Maar niet ieders leven is kalm en gezond, en niemand weet hoe en wanneer een verzwakt orgaan zal reageren.
Het spijt ons wanneer we van vrouwen horen "Ik dronk 6 pillen per dag voor de 20e week en niets", " Ik voel me slecht van pillen, maar ik zal lijden om een ​​kind te baren. " Ze is slecht, en het kind? Waarom denkt niemand, noch de moeder noch de dokter aan het kind? Waarom drinken zwangere vrouwen alles wat de dokter schrijft zonder na te denken, maar hoe neemt het kind al deze vergiften? Waarom vergeten vrouwen dat een zwangere vrouw omgeven moet zijn door kalmte, aandacht, vriendelijkheid en liefde, en eten moet compleet zijn. Eten, geen pillen.
We zijn verrast over het feit dat het mogelijk is om het onvoltooide medicijn te gebruiken bij zwangere vrouwen! Wat, het Westen was slimmer dan Rusland in deze kwestie? Waarom zijn ze gaan nadenken over de toekomstige generatie, maar niet in Rusland? Ja, er is een magere uitkering in dit medicijn, maar in deze tabletten zijn er stoffen die niet uit het lichaam worden gespoeld, en vaker worden ze diep in de spieren van de baarmoeder afgezet, en dit zijn ziektes van de toekomst. Het blijkt dat alle vrouwen met deze pillen vergiftigd zijn.

Lyudmila, kijk bijvoorbeeld een meisje van 15 jaar oud. Ja, dat klopt. Haar arts heeft Duphaston voorgeschreven om kritieke dagen te normaliseren. Ze drinkt ze een maand en uiteindelijk is alles in orde. En je ziet duidelijk de donkere vlekken op de wanden van de baarmoeder. Na 2-3 jaar gaven deze vlekken ontsteking, en het schoonmaken van de baarmoeder, behandeling begon, en dit kan leiden tot onvruchtbaarheid. Kijk, dezelfde plekken in haar maag, in de lever, in de milt, en dit alles zal uiteindelijk ook merkbaar worden.

Hoe "Duphaston" te nemen? Hoe "Duphaston" te nemen voor onvruchtbaarheid, cyste, endometriose, voor conceptie?

Heel vaak bevindt een persoon zich in een situatie waarin hij bepaalde medicijnen moet nemen. In de meeste gevallen worden hormonale medicijnen voorgeschreven aan vrouwen van het zwakkere geslacht. Het is hun lichaam dat elke maand cyclische veranderingen ondergaat. Een van de meest populaire geneesmiddelen op recept is kunstmatige progesteron. Het is de moeite waard om in detail te overwegen hoe Duphaston moet worden ingenomen.

Hoe werkt het vrouwelijk lichaam?

Elke maand begint een vrouw aan een nieuwe cyclus. Het bestaat uit twee fasen: de eerste en de tweede. Het verdeelt de cyclus in delen op de dag dat het ei uit de eierstok wordt vrijgegeven.

In het eerste deel van de maand geeft het lichaam van een vrouw hormonen af ​​die nodig zijn voor een goede groei van het ei en de voorbereiding van de baarmoeder voor zwangerschap.

De tweede fase heet luteal. Tijdens haar is er een sterke afgifte van het hormoon progesteron. Hij is degene die verantwoordelijk is voor het normale verloop van de zwangerschap in geval van bevruchting. Het medicijn "Duphaston" is een kunstmatige vervanging voor progesteron.

Wanneer wordt dit medicijn voorgeschreven?

Tabletten "Duphaston" arts benoemt alleen na een eerste onderzoek. Het kan aan de vrouw worden aanbevolen in de volgende gevallen:

 • Bij een lange afwezigheid van zwangerschap, als er een falen van de tweede fase is.
 • Met verschillende hormonale ziekten geassocieerd met een overmaat aan oestrogeen.
 • Met een progressieve zwangerschap in het geval van detectie van de dreiging van beëindiging.
 • Tijdens bloeden of, integendeel, met een lange afwezigheid van menstruatie.
 • Voor bescherming tegen ongewenste zwangerschap.

Het is vermeldenswaard dat het altijd noodzakelijk is om de voorgeschreven dosering en het tijdstip van behandeling in acht te nemen.

Hoe "Duphaston" te nemen?

Afhankelijk van welke diagnose de vrouw wordt gesteld en wat de oorzaak van de ziekte is, wordt een individuele dosis van het geneesmiddel gekozen. Ook kunnen de dosering en het tijdstip van toediening van fondsen anders zijn. Overweeg hoe u Duphaston op de juiste manier kunt gebruiken voor een bepaalde ziekte.

Tijdens de dreiging van een spontane miskraam

Als een zwangere vrouw dreigt een zwangerschap te beëindigen, is deze specifieke remedie in de meeste gevallen voorgeschreven. Hoe moet "Duphaston" in dit geval worden ingenomen, dan beslist de arts. Het hangt allemaal af van de ernst van de symptomen en de redenen voor hun uiterlijk.

In de meeste gevallen krijgt de patiënt een enkele dosis van vier tabletten voorgeschreven, wat neerkomt op veertig milligram van het medicijn. Daarna wordt aanbevolen om elke acht uur een capsule te gebruiken. Dit moet worden gedaan tot het volledig verdwijnen van de symptomen: pijn, bloeding, zich niet goed voelen.

Als een vrouw een dreigende miskraam heeft vanwege een tekort aan progesteron in het lichaam, hoe moet u dan het geneesmiddel in dit geval drinken? Meestal schrijft de arts twee tabletten per dag voor, die met regelmatige tussenpozen moeten worden ingenomen. Opgemerkt moet worden dat in een dergelijke situatie de tijd van behandeling met het geneesmiddel "Duphaston" aanzienlijk toeneemt. Hoe lang je het kunt duren, zal de specialist vertellen. In de meeste gevallen wordt een dergelijke behandeling voorgeschreven vóór het tweede trimester van de zwangerschap, wanneer de productie van het noodzakelijke hormoon de placenta volledig overneemt.

Tabletten "Duphaston" met onvruchtbaarheid: hoe te nemen?

Heel vaak wordt dit medicijn voorgeschreven aan vrouwen die een zwangerschap willen plannen. Als de eerlijke seks een regelmatig seksleven leidt zonder het gebruik van anticonceptiva, maar er geen conceptie is, moet ze een arts raadplegen. Het eerste symptoom van het falen van de tweede fase is de korte lengte. Na het analyseren van het noodzakelijke hormoon, kan de arts zijn aanvullende inname aanbevelen.

Dus, hoe neem je "Duphaston" om zwanger te raken? In de meeste gevallen wordt het medicijn één tablet per dag voorgeschreven. Ze moeten dronken zijn vanaf de 14e dag na het begin van de laatste menstruatie en tot de 25e dag. Met deze benoeming is het echter goed te onthouden dat dit schema alleen geschikt is voor vrouwen met een normale cyclus van 28 dagen. Als u een langere cyclus heeft, kunt u pas na de ovulatie extra progesteron nemen. Anders kunt u het tegenovergestelde anticonceptieve effect bereiken. Het gebruik van het medicijn "Duphaston" om het ei uit de eierstok vrij te maken, kan het eenvoudigweg onderdrukken.

Met hormonale ziekten

Heel vaak, voor verschillende pathologieën geassocieerd met onjuiste hormoonproductie, wordt progesteronbehandeling voorgeschreven. Een van de behandelopties is mogelijk de benoeming van tabletten "Duphaston" met endometriose. Hoe het medicijn in dit geval moet worden ingenomen, hangt af van de ernst van de symptomen van de ziekte en het stadium van de ziekte.

In de regel houden artsen zich aan het volgende schema. De patiënt krijgt twee tot drie keer per dag medicatie in één capsule voorgeschreven. De behandelingsduur is 11 dagen: vanaf 14 dagen vanaf het begin van de laatste menstruatie tot de 25ste.

In een ernstiger stadium van de ziekte kan de arts een continue inname van het geneesmiddel voorschrijven. In dit geval moet een vrouw twee keer per dag een pil innemen. De ontvangst moet met regelmatige tussenpozen worden uitgevoerd. Alleen in dit geval kunt u het maximale effect van de behandeling bereiken.

Voor schendingen van de vrouwelijke cyclus

Als een vrouw een onregelmatige menstruatie heeft, kan haar ook een extra dosis progesteron worden voorgeschreven. In het geval van ernstig premenstrueel syndroom kan de arts het gebruik van de tabletten "Duphaston" aanbevelen.

In deze gevallen wordt het medicijn voorgeschreven vanaf 11 dagen na het begin van de laatste menstruatie. Het verloop van het innemen van het medicijn moet doorgaan tot de 25e dag van de cyclus. Het is noodzakelijk om het geneesmiddel één tablet 2 maal daags in te nemen met dezelfde tijdsintervallen.

Bij langdurige afwezigheid van menstruatie (amenorroe)

Hoe "Duphaston" in te nemen, als een vrouw geen maandelijks gebruik heeft, maar het is niet geassocieerd met zwangerschap? In dit geval wordt het gebruik van dit medicijn voorgeschreven van 11 tot 25 dagen na de cyclus. Het is noodzakelijk om de behandeling aan te vullen met het gebruik van geneesmiddelen die oestrogeen bevatten.

Bij bloeden van onbekende oorsprong

Om het bloeden te stoppen, is Duphaston gedurende één week voorgeschreven. Het moet twee keer per dag worden ingenomen, één capsule. Alvorens het medicijn voor te schrijven, is het noodzakelijk om de oorzaak van een dergelijke ontlading vast te stellen.

Om disfunctioneel bloeden te voorkomen, wordt één capsule tweemaal daags tijdens de menstruatiecyclus voorgeschreven - van 11 tot 25 dagen.

Met hormoonvervangingstherapie (na verwijdering van de eierstokken)

Als een regime in combinatie met oestrogeen wordt gekozen, wordt in de eerste twee weken één medicijn voorgeschreven. In de komende twee weken is het noodzakelijk om de tabletten "Duphaston" te gebruiken.

Als de toediening van oestrogenen gecontraïndiceerd is, wordt er gedurende twee weken alleen kunstmatige progesteron voorgeschreven, waarna een onderbreking van 10-15 dagen nodig is.

De dosering van het medicijn in deze gevallen is 10 mg, dat wil zeggen één capsule per dag.

Met tumorprocessen in het vrouwelijk lichaam

Als een vrouw cysten op de eierstokken of andere organen heeft, hoe moet u dan het medicijn "Duphaston" drinken in dit geval?

Als de tumor oestrogeenafhankelijk is, wat het vaakst gebeurt, wordt het medicijn tijdens de cyclus twee tabletten per dag voorgeschreven. Het doel van de behandeling in dit geval is om de productie van oestrogeen te onderdrukken.

De juiste selectie van de dosering van het medicijn

Meestal is dit geneesmiddel verkrijgbaar in de volgende vorm: in een kartonnen doosschijf met 20 tabletten. In een pil is 10 milligram van het medicijn. Maar in sommige gevallen kunt u een hogere dosering vinden - 20 milligram. Het is altijd nodig om hierop te letten, omdat het in dit geval noodzakelijk is Duphaston-tabletten volgens een ander schema te drinken.

conclusie

Als u het medicijn "Duphaston" heeft voorgeschreven, moet u zich houden aan de gekozen behandelingskuur. In elk geval moet het gebruikspatroon van het medicijn geïndividualiseerd zijn. Anders krijg je geen effectief resultaat van de hormonale behandeling.

Vóór de benoeming van het geneesmiddel moet altijd een eerste onderzoek worden uitgevoerd. Het is ook noodzakelijk om de duur van de vrouwelijke cyclus te overwegen.

Volg de conditie van uw hormonen en zorg op tijd voor de nodige behandeling. Zegene jou!

Hoe neemt u duphaston in?

Het vermogen van een vrouw om zwanger te worden en een kind te krijgen, hangt grotendeels af van het vermogen van het lichaam om de noodzakelijke hormonen te produceren. Het goed gecoördineerde werk van alle organen van het voortplantingssysteem is hetzelfde, in het geval van schendingen waarbij menstruatievertragingen optreden, komen ziekten zoals endometriose of uterusmyoma voor. Het belangrijkste hormoon dat de maandelijkse cyclus van een vrouw regelt en verantwoordelijk is voor haar vruchtbaarheid is progesteron. Heel vaak is het het ontbreken van progesteron dat miskramen veroorzaakt, gemiste abortus en amenorroe. Voor de behandeling van deze pathologische aandoeningen hebben wetenschappers een synthetische analoog van progesteron gemaakt, die is opgenomen in het medicijn Duphaston. Het wordt geacht om maandelijks te veroorzaken, om het werk van de eierstokken vast te stellen en zwanger te raken. Het is erg belangrijk om Duphaston op de juiste manier te gebruiken, in overeenstemming met alle aanbevelingen van de arts om het gewenste resultaat te bereiken.

Het hormoon progesteron is actief betrokken bij het werk in de tweede fase van de cyclus, waardoor het ovulatoire proces begint, en daarna, menstruatiebloeding. Als er een uitgesproken tekort aan bloed is, bevriest het lichaam in de eerste fase van de cyclus. Daarom begint de baarmoeder voor veel vrouwen niet met de voorbereiding op het ontvangen van een bevruchte eicel (de wanden van het orgel veranderen hun structuur niet, raken niet los, zoals het hoort) en ze heeft eenvoudigweg niet de mogelijkheid om zich aan te sluiten en voeding te krijgen. In deze gevallen wordt Duphaston aangesteld om het lichaam van de vrouw te helpen zich voor te bereiden en door te gaan naar de tweede fase van de cyclus om de kansen op bevruchting te vergroten.

Soms worden vrouwen die niet van plan zijn om in de nabije toekomst moeder te worden geconfronteerd met amenorroe - de afwezigheid van menstruatiebloedingen. Dit pathologische fenomeen kan een lange tijd duren en heeft niet alleen een negatieve invloed op het reproductievermogen van een vrouw, maar ook op haar algehele gezondheid. In dit geval wordt de behandeling uitgevoerd met Duphaston, omdat het synthetische hormoon erin niet alleen in staat is om de tweede fase van de cyclus te starten, maar ook om deze tot het einde te brengen. Het geneesmiddel wordt dus gebruikt om menstruaties te veroorzaken.

Duphaston is ook toegewezen aan vrouwen:

 • onderging een complexe operatie aan de bekkenorganen en na curettage;
 • na verschillende miskramen;
 • in aanwezigheid van goedaardige tumoren in de baarmoeder;
 • tijdens de behandeling van borstmastopathie.

Hormonale ondersteuning is van groot belang bij het reguleren van de menstruatiecyclus en herstelt de functionele mogelijkheden van de baarmoeder en de eierstokken. De therapie wordt uitgevoerd na gemiste abortus of miskraam, zodat de vrouw het vermogen om zwanger te worden kan behouden.

Het is belangrijk om te onthouden dat Duphaston, een synthetisch substituut voor progesteron, niet hetzelfde effect op het lichaam kan uitoefenen als het natuurlijke hormoon dat door het vrouwelijk lichaam wordt geproduceerd. Dit betekent dat zelfs regelmatig en correct gebruik van dit medicijn geen garantie biedt voor een volledige genezing van amenorroe of honderd procent herstel van de werking van het voortplantingssysteem.

Bij het plannen van een zwangerschap moet het medicijn alleen in de tweede helft van de cyclus worden ingenomen. Als u deze regel overtreedt, kunt u het tegenovergestelde effect krijgen: het verlies van het vermogen van het lichaam om zwanger te worden. Bij chronische onvruchtbaarheid moet u Duphaston vanaf de 16e tot de 25e dag van de cyclus enkele maanden lang drinken (in overeenstemming met de benoeming van een gynaecoloog) en de behandeling in de vroege zwangerschap voortzetten.

Abrupte onderbreking van pillen kan een gemiste abortus of een miskraam veroorzaken, zodat het medicijn niet geannuleerd wordt tot de vijfde maand van de zwangerschap. Zelfbehandeling is onaanvaardbaar, want er zijn veel redenen voor onvruchtbaarheid: thuis zal geen enkele vrouw bepalen wat in haar geval de opvatting van een kind belemmert. Duphaston - de nieuwste ontwikkeling van wetenschappers, die veel vrouwen heeft geholpen bij het maken van een gezonde baby, maar bij het ontbreken van de noodzakelijke diagnostiek en overleg met een gynaecoloog, kan ongecontroleerd gebruik van het medicijn leiden tot ernstige schendingen van het voortplantingssysteem!

De vereiste dosering wordt door de arts individueel bepaald, maar in de meeste gevallen is het 10 mg tweemaal daags, 's ochtends en' s avonds. Het geneesmiddel kan zowel voor als na de maaltijd worden gedronken, omdat er geen beperkingen zijn in de gebruiksaanwijzing. Artsen raden vaak aan om pillen te drinken na de maaltijd, want als u het op een lege maag doet, kunt u last krijgen van bijwerkingen in de vorm van misselijkheid en duizeligheid. Dezelfde dosering wordt gehandhaafd bij een vertraagde menstruatie, premenstrueel syndroom, disfunctioneel en doorbraak in de baarmoeder.

Bij endometriose moet u het geneesmiddel 3 maal daags drinken, 10 mg elk. Als u met een spontane abortus wordt bedreigd, moet u 40 mg van het geneesmiddel eenmaal drinken en 10 mg om de acht uur blijven drinken totdat de toestand stabiel is.

Als een vrouw plotseling een bloeding tijdens de zwangerschap constateert, moet ze onmiddellijk een arts raadplegen of hem telefonisch raadplegen alvorens het middel in te nemen. Alle acties moeten worden gecoördineerd met een specialist.

Duphaston kan goed omgaan met de taken en stelt de vrouw niet alleen in staat om het langverwachte kind te behouden en uit te voeren, maar ook om te herstellen van moeilijke operaties om vleesbomen en endometriose te voorkomen. In de loop van de jaren van de medische praktijk heeft de tool zijn doeltreffendheid bewezen en is hij op grote schaal gebruikt in alle openbare medische instellingen, inclusief in de pathologische afdelingen van kraamklinieken. Het resultaat van de behandeling hangt grotendeels af van de juiste dosering en therapietrouw voor Duphaston, dus u moet zorgvuldig alle aanbevelingen van de arts opvolgen en de pillen tijdig drinken.

Duphaston - instructies voor gebruik tijdens de zwangerschapplanning

Niet alle vrouwen slagen er meteen in om een ​​baby te krijgen, in sommige gevallen duurt het enkele jaren. Duphaston - instructies voor gebruik bij de planning van de zwangerschap geeft aan dat het geneesmiddel nuttig zal zijn bij de behandeling van ziekten in de gynaecologie, de dreiging van bloeding uit de baarmoeder, maakt deel uit van onvruchtbaarheidstherapie. Neem het medicijn in de eerste stadia van het plannen van de bevruchting en om de gezondheid van de aanstaande moeder al tijdens de zwangerschap te behouden.

Wanneer te nemen

Veel artsen in de consultatie hebben geadviseerd om Duphaston in te nemen voor zwangerschap. Als er twijfels bestaan ​​over het gebruik, kunt u de instructies in elk pakket van de medicatie raadplegen. Onvruchtbaarheid of moeilijkheden bij het plannen van conceptie zijn niet de enige redenen om deze pillen te drinken. Een meisje kan Duphaston nemen in de volgende gevallen:

 • premenstrueel syndroom;
 • onregelmatige menstruatie;
 • endometriose (onvoldoende hoeveelheid progesteronhormoon);
 • onvruchtbaarheid met luteale insufficiëntie;
 • bedreigde of gebruikelijke miskraam als gevolg van progesteron-deficiëntie, wat wordt bevestigd door analyses;
 • dysmenorroe;
 • overtreding van de menstruatiecyclus;
 • secundaire amenorroe (behandeling wordt uitgevoerd samen met oestrogeentherapie);
 • disfunctioneel baarmoederbloeden;
 • hormoonvervangingstherapie (HRT): wordt uitgevoerd om de effecten van oestrogeen op het endometrium van een vrouw te neutraliseren, wat geassocieerd is met de menopauze (natuurlijk of chirurgisch) in de infarct baarmoeder.

Het belangrijkste doel voor opname volgens de instructies van Duphaston is de zwangerschapsplanning voor endometriose, bevestigd door tests die duiden op een duidelijk tekort aan het hormoon progesteron. Als u de toelatingsvoorwaarden volgt, zal een positief resultaat vrijwel onmiddellijk merkbaar zijn. Het is mogelijk om een ​​dergelijke dynamiek alleen te bereiken als een vrouw voldoet aan alle regels van het medicamenteuze behandelingsregime.

Hoe neemt u Duphaston in wanneer u zwanger wilt worden?

In de instructies die met het medicijn worden verkocht, staat het regime geschreven, maar het is beter als uw behandelend arts dit bevestigt. Zelfmedicatie wordt niet aanbevolen, omdat effectieve therapie alleen zal zijn met de juiste dosering en frequentie van het gebruik van tabletten. Ontvangst duphaston bij het plannen van de zwangerschap wordt uitgevoerd volgens de volgende regels:

 1. Aanbevolen gebruik onmiddellijk na de eisprong van dag 16 tot dag 25 van de cyclus. U moet verschillende keren per dag met regelmatige tussenpozen tabletten drinken. Het verloop van de behandeling duurt gewoonlijk minstens 6 maanden.
 2. Als een vrouw Duphaston begon te gebruiken bij het plannen van een zwangerschap, moet u deze blijven innemen na de bevruchting in de eerste fasen van de zwangerschap om een ​​miskraam te voorkomen.
 3. Je moet tot die tijd nemen, totdat de placenta is gevormd, in staat om zelfstandig het gewenste niveau van progesteron te geven. Dit gebeurt in normale gevallen tot 12-16 weken zwangerschap.
 4. Na het concipiëren van een kind, is het noodzakelijk om de remedie te drinken tot de 20e week, en dan begint u de dosis te verminderen (met de helft of de hele tablet per week). Stoppen met abrupt nemen van het medicijn kan niet, het kan tot een miskraam leiden.
 5. Binnenkort zal conceptie alleen optreden wanneer het medicijn volgens de instructies wordt gebruikt.
 6. Stop met volledig drinken van Duphaston na 36 weken.
 7. Wanneer u tijdens het plannen van de conceptie de pil overslaat, moet u de juiste dosis binnen de volgende 6 uur drinken.
 8. Het is niet nodig om het aantal tabletten per dag zelf te verhogen, zelfs als u de ontvangsttijd hebt gemist om een ​​overdosis te voorkomen.

De dosering van het medicijn dat is aangegeven voor gebruik volgens de instructies:

 1. Onvruchtbaarheid op de achtergrond van luteale insufficiëntie. Gedurende de dag moet u 10 mg van het geneesmiddel innemen van de 14e tot de 25e dag van de cyclus. Het is noodzakelijk om middelen te accepteren gedurende 6 cycli zonder pauzes. In de toekomst kan de receptie 2-3 maanden na de zwangerschap worden voortgezet.
 2. Dreigende abortus. Als u eenmaal 40 mg Duphaston heeft ingenomen, dan 10 mg om de 8 uur totdat de symptomen verdwijnen.
 3. Gewone abortus. Tweemaal per dag, neem 10 mg tot de 20e week en verlaag dan geleidelijk de dosis.

Geneesmiddelinteracties

Als u Duphaston tegelijkertijd gebruikt met inductoren van levermicrosomale enzymen, bijvoorbeeld rifampicine, kan fenobarbital versnelling van het metabolisme van didrogester veroorzaken, wat zal leiden tot neutralisatie van het therapeutische effect van het geneesmiddel. Andere gevallen van onverenigbaarheid met geneesmiddelen in dit medicijn zijn niet vastgesteld.

Duphaston-compositie

Het geneesmiddel wordt geproduceerd in de vorm van biconvexe, ronde tabletten met afgeschuinde randen. Aan de ene kant is er een risico, aan elke zijde is er een gravure 155. Verkrijgbaar in blisters van 20 stuks. tablets. De samenstelling van het medicijn is als volgt:

Duphaston voor conceptieplanning: instructies voor gebruik en dosering in het begin van de zwangerschap, contra-indicaties

In de afgelopen decennia is de medische wetenschap opgeschoten. Gevallen van onmogelijkheid om een ​​kind op te vatten en te dragen, die voorheen als hopeloos werden beschouwd, worden in onze tijd met succes behandeld. Farmaceutische preparaten die worden gebruikt voor de gezondheid van vrouwen worden voortdurend aangepast.

Waarvoor schrijft duphastone voor? Is een recept vereist of niet? Hoe gebruikt u Duphaston om zwanger te worden en met wat het kan worden gecombineerd? Hoe gaat de zwangerschap na Duphaston? Hoeveel is het medicijn? Deze vragen achtervolgen mensen die een baby willen hebben.

Duphaston - wat is dit medicijn?

De basis van Duphaston is een synthetische analoog van het vrouwelijke hormoon progesteron - didrogesteron (actief bestanddeel). Volgens de formule herhaalt deze substantie praktisch de samenstelling van het hormoon. Progesteron is verantwoordelijk voor de normale menstruatiecyclus, het begin van de bevruchting en de succesvolle bevalling van de foetus. Dit hormoon heeft geen contraceptief effect.

Gebrek aan hormoon beïnvloedt de voortplantingsfunctie nadelig, vermindert het vermogen om een ​​kind op te vatten. Bij het plannen van een zwangerschap en de moeilijkheden van de zwangerschap, komen analogen van het vrouwelijke geslachtshormoon te hulp. Als gevolg van een afname van de hoeveelheid in het bloed, beginnen vrouwen te werken en wordt moedermelk geproduceerd.

Djufaston-tabletten - vertegenwoordiger van de nieuwste generatie geneesmiddelen. Ze staan ​​bekend om hun effectiviteit. Het medicijn is opgenomen in het Register of Medicinal Products of Russia (RLS). Volgens beoordelingen van vrouwen die zwanger zouden kunnen worden met behulp van deze hormonale agent, draagt ​​het echt bij aan de conceptie.

Beschrijving, dosering, afgiftevorm, samenstelling en actieve ingrediënt van het medicijn

De voorbereiding omvat:

 • actieve ingrediënt dydrogesteron, 10 mg;
 • hulpcomponenten.

Het medicijn is verkrijgbaar in de vorm van omhulde tabletten. Het aantal tabletten in de verpakking kan variëren (20 stuks, 28 stuks). Ze zijn aan beide zijden wit, afgerond en bol. Eén dosis Duphaston bevat 10 mg didrogesteron. Op de foto kunt u zien hoe het medicijn er uitziet.

Wat zijn de belangrijkste indicaties voor het doel:

 • onvruchtbaarheid met onvoldoende werk van het corpus luteum van de eierstokken;
 • de dreiging van een miskraam als gevolg van lage niveaus van progesteron;
 • gewoonlijk verlies van de foetus;
 • gebrek aan menstruatie om verschillende redenen;
 • overtreding van de menstruatiecyclus, de onregelmatigheid ervan met hormonale insufficiëntie;
 • premenstrueel syndroom (PMS);
 • menopauze;
 • endometriose;
 • polycystische;
 • baarmoeder vleesbomen;
 • verschillende baarmoeder bloeden.

Een farmaceutisch preparaat wordt gebruikt als er een tekort is aan progesteron in het lichaam. Het is geïndiceerd als hormoonvervangingstherapie voor vrouwen in een staat van menopauze. Het medicijn helpt om het ei succesvol te bevruchten en de zwangerschap te behouden. Het hormonale middel Duphaston heeft geen anticonceptief effect, terwijl de normale menstruatiecyclus wordt gehandhaafd.

Er is ook geen pathogeen effect op het embryo, als het geneesmiddel tijdens de zwangerschap wordt gebruikt. Duphaston bevordert geen gewichtstoename, wat erg belangrijk is voor veel vrouwen.

De dosering is afhankelijk van de diagnose, de gezondheidsstatus van de vrouw, haar leeftijd en andere indicatoren. Alleen een specialist kan de dosis correct bepalen en vertellen hoe lang Duphaston kan worden ingenomen. Hij zal een beslissing nemen na het analyseren van progesteron, dat de hormoonspiegels in het lichaam van de vrouw zal laten zien.

Instructies voor gebruik en het schema van Duphaston

Breng pillen aan de binnenkant, met een kleine hoeveelheid vloeistof. Het maakt niet uit of Duphaston vóór de maaltijd of daarna wordt ingenomen - het maakt niet uit. De tijd van aanbrengen hangt niet af van het gebruik van voedsel. De dagelijkse dosis van een stof wordt op gezette tijden 2-3 keer gedeeld. Gemakshalve kan het medicijn worden gecombineerd met voedsel.

Het behandelplan voor Duphaston is strikt individueel gekozen, maar er zijn algemene aanbevelingen waarop de gynaecoloog vertrouwt. Alle informatie die op medische sites en fora wordt gepresenteerd, dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor aanmelding. Voor gebruik moet u een specialist in de gezondheid van vrouwen raadplegen.

Bij het plannen van een zwangerschap

Hoe wordt Duphaston 10 mg gebruikt om zwanger te worden? Het hormonale medicijn beïnvloedt de ovulatie op geen enkele manier - het komt op het gebruikelijke tijdstip voor. Als er een probleem is van de onmogelijkheid van conceptie vanwege het gebrek aan progesteron, moet de vrouw Duphaston nemen, 1 tablet per dag van 11 tot 25 dagen van de menstruatiecyclus na de maaltijd. Deze periode is niet relevant voor alle patiënten, omdat de termijn wordt berekend voor eigenaren van een 28-daagse maandelijkse cyclus.

Het gebruik van Duphaston-tabletten voor conceptie kan lang genoeg duren, afhankelijk van de gezondheidstoestand van de patiënt (maximaal zes maanden). Als een vrouw zwanger wordt, wordt de therapie voortgezet, terwijl de specialist de dosering kan veranderen of hetzelfde kan laten.

In de eerste twee maanden na de conceptie

Hoe gebruikt u Duphaston tijdens de vroege zwangerschap? Deze vraag zal alleen worden beantwoord door een arts die de aanstaande moeder observeert.

Meestal wordt Duphaston tijdens de vroege zwangerschap aanbevolen voor risicopatiënten (met een voorgeschiedenis van miskraam of gemiste abortus). Artsen schrijven Duphaston tijdens de zwangerschap pas voor na een volledig onderzoek van de patiënt.

De dosis van het medicijn voor zwangere vrouwen is meestal 2 tabletten per dag. Vanaf de 20e week stoppen ze met het drinken van het medicijn, hoewel sommige vrouwen een eerdere annulering nodig hebben. De beslissing wordt genomen door de gynaecoloog - ongeoorloofde stopzetting van de behandeling is onaanvaardbaar.

In de late zwangerschap

In de late zwangerschap zal de arts Duphaston voorschrijven wanneer er een dreigende vroeggeboorte is als gevolg van een verhoogde baarmoedertint. Zwangere vrouwen verdragen het medicijn goed, dus er zal geen schade aan worden toegebracht. Duphaston heeft ook geen negatieve gevolgen voor het kind.

Meestal wordt Duphaston na 20 weken geannuleerd, omdat het lichaam zelf progesteron begint te produceren. In uitzonderlijke gevallen kan de behandeling echter tot 36 weken duren.

Bij hormonale stoornissen

Hormonale onbalans wordt vaak de reden voor de aanstelling van het medicijn Duphaston. Dit kunnen veranderingen zijn in de maandelijkse cyclus van een vrouw, afwezigheid van menstruatie of PMS. Hoe precies en waarom een ​​hormonaal middel nemen - de arts beslist, afhankelijk van de ziekte.

Gewoonlijk neemt de patiënt 2-3 tabletten per dag, van de 14e tot de 25e dag van de cyclus. Constante ontvangst is geïndiceerd voor ernstige aandoeningen.

Met ovulatie

Het begin van de ovulatie is noodzakelijk om een ​​kind te verwekken, daarom moeten vrouwen die aan progesteron-deficiëntie lijden, Duphaston nemen om zwanger te worden. Dit moet worden gedaan vanaf de 14e tot de 25e dag van de menstruatiecyclus. Drink duphaston niet van tevoren - alleen na de eisprong. Anders zal het effect van het medicijn te snel komen en zal er geen conceptie plaatsvinden. Deze berekening geldt voor die patiënten bij wie de ovulatie plaatsvindt van 12 tot 14 dagen.

Moet ik duphaston-mannen meenemen bij het plannen?

Een man moet Duphaston niet gebruiken bij het plannen van de zwangerschap van een echtgenoot. Dit medicijn bevat een analogon van het vrouwelijke geslachtshormoon, dat vreemd is voor de mannelijke helft van de bevolking. Voor de behandeling van onvruchtbaarheid en bij het plannen van aanvulling in het gezin, moet je een specialist bezoeken en zijn aanbevelingen met betrekking tot levensstijl en medicijnen strikt opvolgen. Zelfmedicatie in deze vraag is onaanvaardbaar.

Gevolgen van overdosering en contra-indicaties

Contra-indicaties voor opname:

 • idiosyncrasie, allergie voor de componenten van het medicijn;
 • periode van borstvoeding;
 • nierfalen;
 • uteriene bloedingen van obscure aard;
 • acute of chronische leverziekte;
 • manifestatie van pruritus tijdens de vorige zwangerschap.

Het geneesmiddel is gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 18 jaar. Soms kan het worden toegewezen aan meisjes in de pubertijd, wanneer er sprake is van een overtreding van de menstruatiecyclus. De dosering en het tijdstip van ontvangst van Duphaston bepalen de behandelende arts.

De fabrikant geeft aan dat als gevolg van het gebruik van het geneesmiddel, bijwerkingen kunnen optreden:

 • allergieën;
 • bloedarmoede;
 • hoofdpijn;
 • verstoring van de lever;
 • bloeden uit de baarmoeder.

Deze bijwerkingen hangen samen met de individuele kenmerken van de patiënt. Duphaston is veilig genoeg, soms kan een overdosis de spijsvertering en misselijkheid verstoren. In dit geval is het noodzakelijk om een ​​maagspoeling uit te voeren en een behandeling uit te voeren, afhankelijk van de symptomen.

Compatibiliteit van Duphaston met andere geneesmiddelen en alcohol

Rifampicine en fenobarbital bij gebruik van Duphaston leiden tot een afname van de werkzaamheid. Artsen noteren geen andere significante opties voor onverenigbaarheid met geneesmiddelen.

Is het toegestaan ​​om alcohol te drinken tijdens het gebruik van Duphaston? Het verloop van de therapie duurt lang, dus veel vrouwen stellen deze vraag. Een kleine hoeveelheid alcohol is toegestaan ​​tijdens de behandelingsperiode, hoewel de instructies geen specifieke instructies voor deze score bevatten. Houd er rekening mee dat alcohol in combinatie met Duphaston de werkzaamheid van het geneesmiddel vermindert. Bovendien kan gelijktijdige inname een abnormale leverfunctie veroorzaken. Als u zwanger bent tegen Duphaston, is het ten strengste verboden alcohol te drinken.

Waar te kopen en een recept nodig?

Koop Duphaston mogelijk in elke apotheek. Dit is een voorgeschreven medicijn, want voor de acquisitie is deskundig advies vereist.

De kosten van het medicijn hangen af ​​van de regio van aankoop, gemiddeld is in Rusland 480 - 500 roebel voor 20 tabletten. Onlangs zijn online apotheken alledaags geworden, waar prijzen vaak lager zijn dan die in de detailhandel, vaak met promoties. U kunt het medicijn bestellen op de website van een bekend netwerk en het ophalen bij de apotheek. Vertrouw niet ongeverifieerde online winkels, want er is een kans om nep te kopen.

Analogen van het medicijn: wat kan het vervangen?

Geneesmiddelen analogen tabletten Duphaston:

 • Utrozhestan. De samenstelling van dit medicijn bevat natuurlijke progesteron, die fabrikanten verkrijgen van plantaardig materiaal. Indicaties voor gebruik in het algemeen vallen samen met Duphaston. Het kan ook tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Het medicijn wordt gepresenteerd in de vorm van capsules en rectale zetpillen. Een kenmerk van Utrozhestan is een slaapverwekkend effect. De kosten van een pakket van 14 capsules (200 mg) kosten de koper gemiddeld 450 roebel.
 • Pradzhisan. Verkrijgbaar in capsules. De redenen voor de afspraak zijn dezelfde als voor Duphaston. In het eerste trimester van de zwangerschap, moet het met de nodige voorzichtigheid worden genomen en zoals voorgeschreven door de behandelend arts. In het tweede en derde trimester kan hij een abnormale leverfunctie uitlokken. Het geneesmiddel heeft een breder scala aan contra-indicaties in vergelijking met Duphaston. Verpakking Pradzhisana 200 mg (10 capsules) kost ongeveer 230 roebel.

De selectie van analoge Duphaston zou zich niet moeten bezighouden met die van Duphaston. Alleen de behandelende arts kan op competente wijze de vraag beantwoorden over de vervanging van het medicijn. Vertrouw niet op de mening van de apotheker of deelnemers aan online forums.