Is het mogelijk om gemeenschap te nemen tijdens de menstruatie - de betekenis van het avondmaal, verboden en vooroordelen

Religievragen worden altijd besproken door alle generaties, elke bewoner van de planeet. Hoeveel mensen, zoveel meningen. In sommige zaken zijn de priesters niet unaniem. Is het mogelijk om gemeenschap te nemen tijdens de menstruatie? De belangrijkste vraag die vrouwen zorgen baart.

Sacrament van de communie

Het verhaal gaat naar het verre verleden, in de tijd van Jezus Christus. Het hele proces van gemeenschap wordt herhaaldelijk beschreven in de Bijbel in het Nieuwe Testament. Aan de vooravond van de grote paasvakantie, was er een laatste avondmaal van Jezus Christus en zijn discipelen - 12 apostelen. De leraar brak elk stuk brood af, overgebracht met de woorden: "Eet, dit is mijn lichaam!" Daarna dronk hij een slok wijn uit het glas, gaf het aan de studenten, zij deden hetzelfde op hun beurt. Jezus zei: "Drink, dit is mijn bloed!" Hiervoor kwamen de koninklijke soldaten voor Christus en later kruisigden ze. Wat betekent deze procedure, welke zin heeft Jezus in deze woorden gelegd? Sommigen beschouwen het materieel, anderen spiritueel. Dit is de essentie van onenigheid.

Communie zelf betekent eenheid met Jezus Christus. Iedereen eet zijn lichaam, drinkt bloed, raakt hem aan. In materiële termen bakken ze brood, bereiden ze wijn voor, eten ze allemaal op hun beurt op. En waar is het hoogst? Waar is God "Brood" en "lichaam" betekent de leringen van Jezus Christus. Eten betekent de Bijbel lezen, Christus volgen. "Wijn" betekent geloof. Zonder geloof in de kracht van Jezus Christus, de Allerhoogste God, is bakken en drinken niet logisch. Er staat hier geen woord vermeld over het verbod op het sacrament van de gemeenschap met vrouwen met menstruatie. Als alles fysiek wordt beschouwd, hebben vrouwen in het algemeen geen recht op communie, omdat alleen mannen op de geheime avond aanwezig waren.

Kan ik tijdens de menstruatie gaan biechten

Volgens het christelijk geloof is een van de voorwaarden voor een goede gemeenschap de noodzaak om te bekennen. Pasen komt eraan en het maandblad is daar. Wat te doen in dit geval? Dit probleem wordt ook anders behandeld. Sommigen gaan naar de tempel, omdat dit volgens de wet van de kerk vereist is. Anderen roepen om de ziel. Als dit het tweede geval is, maakt het niet uit of ze maandelijks gaan of niet. Voor God wordt het vlees zelf als onrein beschouwd. Even onrein zijn mannen en vrouwen. God let op de innerlijke wereld van de mens, zijn gedachten, verlangens, aspiraties. Je kunt zowel op de eerste dag als op de laatste dag van je menstruatie bekennen! Zuivering is spiritueel. Als traditie blindelings wordt uitgevoerd, is er absoluut geen kracht in.

Is het mogelijk tijdens de menstruatie naar de tempel

De meeste mensen schamen zich voor het feit dat vrouwen tijdens hun menstruatie de kerk niet mochten binnengaan. Bovendien was het haar verboden om op openbare plaatsen te verschijnen. En opnieuw werd deze regel afgeschaft door Jezus Christus. Hij nivelleerde mannen en vrouwen. Omdat voor hem de hoofdziel, en ze heeft geen uiterlijk. Eén geval bevestigt dit. Wat wordt beschreven in de Bijbel in het Nieuwe Testament. Een bloedende vrouw volgde Christus in een menigte mensen. Ze raakte stiekem zijn gewaden aan, in tegenstelling tot alle verboden en tradities, in de hoop op genezing. Jezus voelde zijn kracht van hem verdwijnen. Toen wendde hij zich tot de vrouw en zei: "Wat breek je? Waarom benaderde me met het bloeden. Een seconde later voegde hij eraan toe: je geloof heeft je gered! "Vanaf dat moment herstelde de vrouw, het bloeden stopte. Met menstruatie kun je naar de tempel gaan als daar een geestelijke, fysieke behoefte aan is. En het kerkverbod van sommige predikers is gebaseerd op de kanunniken, feitelijk geschreven. Als je naar de kerk gaat om een ​​priester te worden - volg de regels ervan, als het God is - moet je de Schriften van de Bijbel volgen. Er is geen ander waar document in religie. De rest is geschreven door mensen en iedereen heeft zijn eigen mening. Je kunt op elke dag van de cyclus naar de kerk gaan.

Op welke dag na de menstruatie kun je de communie volgen

De traditie wordt waargenomen door christenen van de hele wereld. Er moet aan worden gedacht - de zuivering van het lichaam vindt plaats na de reiniging van de ziel. Je kunt tijdens je menstruatie naar de tempel gaan. Communie is nodig op verzoek van de ziel met een goed begrip van alles wat er gebeurt. Alleen brood eten leidt niet tot afpellen. Het is absoluut niet gepast om te vragen of het mogelijk is om dit op dag 7 te doen. Als je de geschriften van de Bijbel verder onderzoekt, kun je merken dat de "kerk" geloof is en de "tempel" in elke persoon - in de ziel. In feite is het voor communie helemaal niet nodig om een ​​geconstrueerd gebouw binnen te lopen. Bij een van de preken zei hij: "De door mensen gebouwde tempel kan in één dag worden vernietigd, en de door God gebouwde tempel kan niet voor altijd en voor altijd worden vernietigd!" Jezus bracht een laatste avondmaal door, let op, in een gewone kamer. Het belangrijkste is om te begrijpen waarom dit allemaal is gebeurd. Sommige mensen na de traditie van gemeenschap in de tempel blijven dezelfde "vuile" gedachten en daden als voorheen. Menstruatie heeft er niets mee te maken.

Natuurlijk zijn velen geïnteresseerd in de antwoordvaders. Het is geen geheim, priesters zijn anders. En op een bepaald moment benadrukken ze ook - vader, ook een man. De meningen zijn anders. Sommige priesters staan ​​op een verbod, anderen zien niets verkeerds met een vrouw die de kerk bezoekt tijdens de menstruatie.

Is het mogelijk om gemeenschap te nemen tijdens de menstruatie, naar de kerk te gaan volgens de regels van het Oude en Nieuwe Testament

De vraag: is het mogelijk om naar de kerk te gaan en gemeenschap te nemen tijdens de menstruatie? Ze worden constant aan de priesters gevraagd, en zelfs onder hen zijn er verschillende meningen over deze kwestie. Daarom zal het beter zijn als een vrouw vraagt ​​naar de dienaar van de tempel die ze bezoekt.

Kan ik deze maand naar de kerk gaan?

Onder de meerderheid van parochianen, zijn er bepaalde algemeen aanvaarde regels volgens welke u de kerk kunt bezoeken en tot vrouwen kunt bidden in de dagen van de zogenaamde onreinheid, en u kunt de heiligdommen (het Kruis, het Evangelie, de relikwieën van de heiligen) niet aanraken en deelnemen aan de Sacramenten.

Sacramenten in totaal 7:

 • doop;
 • bevestiging;
 • berouw;
 • communie;
 • Het sacrament van het huwelijk (bruiloft);
 • ziekenzalving;
 • Priesterschap (alleen van toepassing op de geestelijkheid, vrouwen doen er niet aan mee).

Eerder waren vrouwen op de dagen van enige onzuiverheid (menstruatie, de eerste 40 dagen na de bevalling) verboden om de tempel van God in het algemeen binnen te gaan.

Dit was te wijten aan het feit dat, vanwege de eigenaardigheden van de kleding, menstruatiebloed op de vloer zou kunnen druppelen en aldus het schrijn zou verontreinigen.

Tegenwoordig zijn dergelijke situaties vanwege de enorme hoeveelheid hygiëneproducten onmogelijk, daarom mogen vrouwen naar de kerk gaan.

Niettemin wordt nu traditioneel geadviseerd om te staan ​​terwijl je niet in de tempel zelf dient, maar in de vestibule; als het er niet is, wat mogelijk is, dan vlak bij de ingang.

Is het mogelijk om gemeenschap te ontvangen tijdens de menstruatie, dan zal uw persoonlijke biechtvader dit vertellen. Aan hem en zou moeten luisteren.

De tabel toont meer in detail de toestemmingen en verboden met betrekking tot kritieke dagen.

Let op! Het is verboden om de tempel binnen te gaan met een bloedende wond, om het niet te verontreinigen door bloed te vergieten.

Communie tijdens de menstruatie: de canons van het Oude Testament

Is het mogelijk om gemeenschap te nemen tijdens de menstruatie, het Oude Testament zegt ondubbelzinnig: "Nee!"

In die tijd kon een vrouw tijdens de periode van zuivering helemaal niet naar de tempel gaan. En dit was niet alleen verbonden met hygiënische functies, maar ook met de spirituele component.

Men geloofde dat de menstruatie, ten eerste, een herinnering is aan de beschadigde menselijke natuur, en ten tweede, het is een ongeboren kind, dat is, een "lijk", dat ook het heiligdom verontreinigde.

Bovendien werd iedereen die een vrouw raakte in de dagen van menstruatie, ook 'onrein'.

Dit is interessant! Zelfs over de Maagd Maria, in de Proto-evangeliën van Jakob, wordt gezegd dat ze tot 12 jaar in de tempel heeft gewoond, en daarna, na de verloving, werd ze gestuurd om bij Joseph te wonen zodat het 'heiligdom van de Heer' niet kon worden verontreinigd.

Nieuwe Testament van de communie gedurende de maand

In het Nieuwe Testament verandert Jezus Christus het begrip van de zuiverheid en onzuiverheid van de mens. Hij spreekt over het belang van spiritualiteit, de aanwezigheid van de Heilige Geest, en niet van een fysieke conditie.

Hij wees de bloedende vrouw die hem aanraakte niet af, maar genas integendeel haar en loofde haar vanwege haar geloof. Hiermee heeft de Heiland duidelijk gemaakt dat wat belangrijk is alleen is wat zich in het hart van een persoon bevindt: zijn gedachten en intenties, en alleen onrechtvaardige gedachten en handelingen kunnen hem ontheiligen, maar geen natuurlijke lichamelijke dingen.

De apostel Paulus zegt ook dat "elk schepsel van God is goed", en er is niets onreins in een mens geschapen door de Heer.

Daarnaar verwijzend, bedoelde hij voedsel, dus het is moeilijk te begrijpen of de apostel wilde zeggen over voedsel of dat het allemaal ging om dingen en dingen die door God waren geschapen.

Hoewel het concept van rituele onzuiverheid (aangegeven in het Oude Testament) is verwijderd, is het moeilijk om een ​​juiste conclusie te trekken over hoe vrouwen op zulke dagen zouden moeten handelen. Het is bekend dat de vroege christenen elke week een communie ontvingen en dat er geen uitzonderingen zijn voor vrouwen met een specifieke aandoening.

Ondanks indirecte instructies wordt nergens in het Nieuwe Testament duidelijk vermeld of het mogelijk is om tijdens de menstruatie gemeenschap te hebben.

Wat zegt het Boek van regels van de orthodoxe kerk over gemeenschap tijdens de menstruatie?

In het Rulebook zijn er meer precieze instructies met betrekking tot de gemeenschap tijdens de menstruatie.

Er staat: "Een vrouw die in reiniging is, zou geen gemeenschap moeten nemen voordat zij gereinigd is."

Deze situatie is echter slechts een verwijzing naar de gezaghebbende meningen van de heilige vaders: Dionysius, Athanasius en Timothy van Alexandrië. In het bijzonder, in sv. Dionysius kreeg te horen dat het onwaarschijnlijk is dat een vrome vrouw zelf op zulke dagen een altaar zou durven accepteren.

In de Russisch-orthodoxe kerk van de 12e eeuw waren de regels veel strenger en waren de beperkingen heel precies. Dus als de menstruatie van een vrouw begon terwijl ze in de tempel was, moest ze er onmiddellijk uit.

Anders ontving ze boete op een vasten van 6 maanden met dagelijkse aardse bogen (50 per dag).

Is het mogelijk om communie te ontvangen tijdens de menstruatie: de mening van moderne priesters

Wat de moderne priesters betreft, hier zijn de meningen absoluut tegenovergesteld.

Er zijn priesters die van hun parochianen eisen dat zij zich houden aan alle voorbereidingsregels voor de communie (lezen van kanonnen, vasten, enz.), En vrouwen niet toestaan ​​om het tijdens hun menstruaties bij te wonen.

Er zijn mensen die zeggen dat het belangrijkste is om het avondmaal te beginnen met trillen en oprecht berouw, en alle formaliteiten (inclusief voorbereiding en lichamelijke conditie) worden als overbodig beschouwd.

Hoewel aanhangers van het tweede gezichtspunt natuurlijk veel kleiner zijn. Over het algemeen houden de meeste geestelijken vast aan de traditionele benadering, dat wil zeggen, ze raden vrouwen niet aan om de Heilige Beker na te streven in de dagen van zuivering.

Niettemin gebruiken de huidige priesters niet alleen dit dogma, maar proberen ze ook een verklaring te vinden.

En naast de meningen, naast de gebruikelijke interpretaties over de hygiënische kant van het probleem en de spirituele, is er ook het idee dat vrouwen in deze cyclusperiode vermoeider en minder verzameld zijn, niet volledig kunnen bidden en deelnemen aan de Liturgie en zich niet goed kunnen voorbereiden op de communie.

Er zijn echter geestelijken die menen dat tijdens de menstruatie een vrouw meer gemeenschap nodig heeft, omdat deze periode voor haar zowel lichamelijk als emotioneel nogal moeilijk is.

Let op! De vraag of het mogelijk is om tijdens de menstruatie gemeenschap te nemen, evenals over alle andere beperkingen en permissies, elke vrouw moet alleen beslissen met haar biechtvader (of de priester van de kerk die ze regelmatig bezoekt).

Communie tijdens de menstruatie: de mening van het Westen en het Oosten

Met betrekking tot de gemeenschap tijdens de menstruatie met de heilige vaders van het Westen en het Oosten, verschillen ook meningen.

Point of View Western Bishops - of sv. Clemens van Rome en Gregorius Dvoeslova is van dien aard dat een vrouw op zulke dagen mag deelnemen aan het avondmaal, omdat deze zwakheid niet afhankelijk is van haar wil en de Heilige Geest altijd in haar aanwezig is.

Gregory Dvoeslov zegt echter dat als de vrouw zelf de communie niet durft te benaderen, ze moet worden geprezen om haar vroomheid.

In het Oosten bestaat zo'n unanimiteit niet:

 • In het oude christelijke document Didaskalia (III cent.) Er wordt gezegd dat vrouwen altijd communie kunnen nemen, ondanks de tijdelijke gebreken.
 • In dezelfde periode van sv. Dionysius van Alexandrië zegt dat een vrouw zelf niet kan durven te beginnen met communie tijdens de periode van zuivering. Hij noemt als voorbeeld het verhaal van het evangelie van een bloederige vrouw die, omwille van genezing, besloot de Heer niet zelf aan te raken, maar alleen de rand van zijn kleding.
 • Een beetje later, sv. Athanasius van Alexandrië, die ruzie maakt of het mogelijk is voor een vrouw om de communie tijdens de menstruatie te nemen, schrijft dat, net zoals een persoon niet de schuld krijgt voor de stroom speeksel of sputum vanuit de neus, een vrouw een maandelijkse uitademing kan hebben en er alleen een ontheiliging van de zonde kan zijn.
 • Timotheüs van Alexandrië gelooft dat de gemeenschap tot de vrouw 'moet worden uitgesteld totdat het gereinigd is'.
 • Patriarch Pavel uit Servië staat een vrouw toe om een ​​volledig kerkelijk leven te leiden (om kaarsen te zetten, om te bidden, om deel te nemen aan de eredienst), maar naar zijn mening is het nog steeds onmogelijk om de communie te volgen en gedoopt te worden tijdens zijn periode.

In welke gevallen kan het avondmaal geschonden worden tijdens de menstruatie?

Het is toegestaan ​​om communie te nemen tijdens de menstruatie, alleen als de vrouw sterft. Hier komen de meningen van alle geestelijken samen, omdat je een persoon niet kunt laten sterven zonder gemeenschap te hebben.

In dergelijke gevallen is het toegestaan ​​om dezelfde communie te gebruiken van degene die het eten heeft genomen (meestal is communie alleen mogelijk op een lege maag). Hetzelfde geldt voor vrouwen in arbeid in geval van gevaar voor hun leven.

Patriarch Pavel, Serviër, zei in dit verband: "... in een dodelijke ziekte kan gemeenschap worden en gedoopt worden."

Dus, ondanks enkele meningsverschillen over de gemeenschap tijdens de periode van menstruatie, is er in principe een zodanige volgorde dat het mogelijk is om de kerk in de loop van de maand bij te wonen, maar het wordt niet aanbevolen om de communie te volgen.

Uit deze video leer je of je tijdens je menstruatie gemeenschap kunt hebben.

Deze video laat je kennismaken met het antwoord van de priester over het vinden van een vrouw tijdens de menstruatie in de tempel.

Is het mogelijk om maandelijks naar de kerk te gaan - het antwoord van de priester

De vraag of het mogelijk is om met menstruaties naar de kerk te gaan, heeft betrekking op veel orthodoxe vrouwen. Hun aankomst kan immers niet worden gepland.

Wat als een plechtige gebeurtenis gepland is, bijvoorbeeld Pasen, op zo'n feestdag is het noodzakelijk om een ​​kerk te bezoeken, maar wat als kritieke dagen komen? Mis je kerkbezoek?

Is het mogelijk om naar de kerk te gaan met menstruatie - de tijden van het Oude Testament


Tijdens het Oude Testament werden niet alleen vrouwen in die tijd als onrein beschouwd, maar ook mensen die leden aan de pest. Bovendien was het tegenwoordig verboden om vrouwen te raken, men geloofde dat degene die aanraakt ook onrein zal worden. Daarom was het in die dagen ten strengste verboden om naar de kerk te gaan.

Er werd aangenomen dat een vrouw die een zoon heeft gebaard tot een maand na de geboorte niet naar de kerk moet gaan. Als je een dochter hebt, dan kun je in dit geval niet langer dan drie maanden de drempel van de tempel oversteken.

Is het mogelijk om tijdens de menstruatie naar de kerk te gaan - de tijden van het Nieuwe Testament


We kunnen ons de woorden herinneren van de grote Gregory Dvoeslov en de apostel Paulus, die beweerden dat alles wat de Heer had geschapen mooi en helder was. Een vrouw is gemaakt door de Schepper God, wat betekent dat ze mooi is. De menstruatiecyclus is een natuurlijk verschijnsel waarbij een vrouw helemaal niet schuldig is en niet mag worden uitgesloten van het bijwonen van de kerk.

Er is een parabel over een bloedende vrouw die lange tijd ziek was en niemand kon haar helpen. Toen ze hoorde dat de Zoon van God, Jezus Christus, zou komen, raakte ze Zijn kleed aan met geloof. De Heer duwde haar niet weg, maar genas integendeel en keurde haar daad goed: "Uw geloof heeft u gered", zei Christus tegen haar.

De Heiland zelf heeft zich niet verzet tegen de bloedende vrouw en bijgevolg heeft zij het recht om de tempel te bezoeken.

Is het mogelijk om tijdens de menstruatie communie te belijden en te ontvangen?


In de 21ste eeuw, als je een vraag stelt over dit onderwerp, kun je verschillende antwoorden op priesters krijgen.

Sommigen zeggen dat vrouwen op kritieke dagen naar de kerk kunnen gaan, kaarsen kunnen zetten en kunnen bidden, zegeningen kunnen nemen, maar je kunt de heiligdommen niet aanraken - het Kruis, de iconen, de overblijfselen van de Heilige Tevredenheden van God. Je kunt niet deelnemen aan de sacramenten van de orthodoxe kerk - doop, huwelijk, chrismading, communie, biecht, zalving van de heilige unie, priesterschap.

Anderen zeggen dat je al het bovenstaande kunt doen. Je moet in deze zaak geleid worden door je geweten, evenals de regels volgen die geaccepteerd worden in je kerk, waar je gaat aanbidden.

Als een vrouw van plan is om naar een klooster te gaan, naar heilige plaatsen, terwijl ze van plan zijn deel te nemen aan de Sacramenten, moet je een geestelijke of parochiepriester raadplegen en de zegen voor de reis nemen. De kwestie van kritieke dagen moet ook tijdens het gesprek worden opgelost.

Wanneer je niet naar de kerk kunt gaan voor vrouwen

Hoeveel dagen na de geboorte van een kind kun je in de dienst zijn in de aanwezigheid van God?

Ten tijde van het Oude Testament geloofde men dat een vrouw na 40 dagen baren, terwijl zij aan het reinigen was, niet het recht had om de dienst bij te wonen. Momenteel wordt deze traditie ook afgeschaft.

Patriarch Servische Paul op vrouwelijke vuiligheid

Patriarch Paul, die nadenkt over de vrouwelijke onzuiverheid, vertelde over Dionysius van Alexandrië, die stelde dat een vrouw niet het recht op communie heeft, om de heilige relikwieën van de Heiland aan te raken, maar ze moet altijd bidden en zich laten dopen.

Volgens Dionysius heeft een vrouw niet het recht om te biechten voordat ze volledig is gereinigd. Er is ook een mening dat het onmogelijk is om de tempel precies 40 dagen na het moment van levering of miskraam binnen te gaan.

Maar Paulus 'persoonlijke reactie was anders. Hij vertrouwt op de gelijkenis van de bloedende vrouw. Als de Heiland zelf vrouwen met bloed niet onrein vond, waarom zou dan een verbod op onze tijd worden ingesteld, redeneerde de vader.

conclusie

Menstruatie is de natuurlijke loop van de gebeurtenissen die door de natuur aan een vrouw worden gegeven, die door God is geschapen. In de 21ste eeuw zijn er vele manieren om de geur te verbergen en te beschermen tegen lekken, om de kerk niet te verontreinigen.

Een vrouw moet in de tempel zijn, een volledig spiritueel leven proberen te leiden, de geboden van Christus vervullen, zich bekeren van haar zonden bij de biecht en deelnemen aan het sacrament van de eucharistie (communie). Dit alles is veel belangrijker dan het berekenen van de data van kritieke dagen.

Biecht in een christelijke tempel tijdens de menstruatie

Veel orthodoxe meisjes en vrouwen maken zich zorgen over het feit of het mogelijk is om maandelijks naar de kerk te gaan, gemeenschap te nemen en te bekennen, of dit een overtreding van de canons is. Soms zijn er situaties waarin je echt naar de tempel moet, een belangrijk ritueel voor het gezin wordt benoemd, met Pasen of een andere belangrijke feestdag.

Hoe te zijn in deze situatie? Sla de service over of let nog steeds niet op de kritieke dagen. Vele eeuwen lang is deze vraag gesteld door christenen zelf en geestelijken. Vaak zoeken ze zelf een antwoord in de Bijbel of de uitspraken van de heiligen.

Volgens de wetten van het Oude Testament

In die tijd waren vrouwen, samen met de pestmensen, op hetzelfde niveau geplaatst. Deze dagen waren volgens de aanbidders onrein. Om te voorkomen dat ze één niveau met hen worden, mogen ze niet aangeraakt worden. Vandaar dat een bezoek aan het meisje tijdens het maandelijkse kerkgebouw ten strengste verboden was, en nog meer was het onmogelijk om enige riten uit te voeren.

Na de geboorte was het ook onmogelijk om onmiddellijk naar de kerk te komen. De periode van onthouding van bezoeken was afhankelijk van het geslacht van de baby. Als het een jongen was, dan binnen een maand, en als een meisje werd geboren, dan langer - 3 maanden. In het algemeen gaf dit een periode van ongeveer 40 dagen aan. In die tijd werd er gezegd dat terwijl een vrouw postpartumzuivering heeft, ze niet in aanbidding kan zijn. Hetzelfde geldt voor de toestand van een vrouw na een miskraam. Tegenwoordig wordt deze traditie bijna niet nageleefd.

Volgens het Nieuwe Testament: is het mogelijk om tijdens de menstruatie naar de kerk te gaan?

In de volgende eeuwen veranderde het uitzicht, maar ze waren niet eenduidig. De apostel Paulus zei bijvoorbeeld dat alles wat door God is geschapen, helder en mooi is. Een vrouw is ook Zijn schepping en de menstruatiecyclus is niet een of andere vorm van haar schuld, maar slechts een natuurlijk verschijnsel, daarom zou er geen verbod moeten zijn om tijdens de menstruatieperiode naar de kerk te gaan.

Ter bevestiging van zijn woorden citeerde hij een parabel over een parochiaan die al lange tijd ziek was. Ze bloedde weg en artsen konden haar op geen enkele manier helpen. Toen ik hoorde dat de Zoon van God voorbijging, ging ik een gebed tegemoet, raakte ik licht en met ontzag de bleke hand van zijn kleren aan. De Heer genas haar en zei met instemming dat het het geloof van de zieken was dat haar hielp. Dus de bloedende werd niet weggeduwd door Jezus Christus zelf, wat betekent dat een bezoek aan de tempel voor haar mogelijk is.

Dionysia van Alexandrië was niet tegen een bezoek aan een vrouw op de kritieke dagen van de tempel, maar haar acties zouden beperkt moeten zijn:

 • Bid gewoon en laat je dopen.
 • Het verbod op communie.
 • Het verbod op het aanraken van sv.moscham.

Biecht en gemeenschap tijdens de menstruatie is het mogelijk voor een vrouw

Als we in onze tijd contact opnemen met een priester met een soortgelijke vraag, dan krijgen we verschillende antwoorden. Iemand wijst erop dat vrouwen op kritieke dagen alles in de kerk kunnen doen wat gebruikelijk is, alleen mogen zij de tempelheiligdommen niet aanraken. Anderen zijn tegen de parochianen die tegenwoordig deelnemen aan de sacramenten. Hoe te zijn? Allereerst moet je de regels kennen die in deze tempel bestaan ​​en deze volgen. Deze vraag kan worden opgelost door met de priester te praten.

Als een reis naar heilige plaatsen is gepland, dan heeft een vrouw een zegen nodig, evenals een raad van een biechtvader. Sommige ministers van de Russisch-orthodoxe kerk hebben een negatieve houding ten opzichte van het bezoeken van een vrouw met menstruatie.

De belangrijkste redenen voor het verbod

 • Het belangrijkste is dat volgens overtuigingen niemand bloed in de tempel kan vergieten. Zelfs als iemand in de oudheid erin slaagde zich in een tempel te verwonden, moest hij het verlaten om het buiten de kerkmuren te stoppen. Dit gold zowel voor gewone burgers als voor geestelijken. Als het tenslotte gebeurde dat bloed de vloer of een pictogram besprenkelde, moest het opnieuw worden gewijd.
 • Vroeger was de dameskleding anders en het risico dat het menstruatiebloed op de vloer erg groot was. Om deze reden werden ze niet binnengelaten. Vandaag is het onmogelijk, omdat er veel nuttige hygiëneproducten zijn.
 • Een andere versie is de dood van het ei, waarvan sommigen beschouwen dat het een spontane abortus is. Naar verluidt is het pijnlijke bloeden dat een vrouw van nature heeft gekregen de straf voor de val van Eva in het paradijs.

Communie en doop

De eerste rite symboliseert de eenheid van de gewone man met de Zoon van God, die vóór zijn toekomstige lijden, zoals brood en wijn, het brood en de wijn deelde met de discipelen. Communie is een prachtig sacrament, dat tijdens de menstruatie ten strengste verboden is. Het enige is dat als een vrouw ernstig lijdt aan een ziekte die gepaard gaat met ernstige bloedingen, die gebeurt met tumoren, myomen, enz., Ze dan is toegestaan, maar ze moet zo fysiek mogelijk schoon zijn in haar ernstige toestand.

Lijders moeten de vader over zijn situatie waarschuwen. Het eerste gebed zal altijd over gezondheid gaan. Vóór haar biechten en ontvangen de zieken.

Als het begin van de menstruatie onverwacht eerder dan gebruikelijk is gebeurd, moet de geplande gebeurtenis, zoals de doop, worden uitgesteld. Als dit de moeder is overkomen, mag ze de tempel niet binnen en wordt de baby nog steeds gedoopt.

conclusie

Op basis van het bovenstaande kunnen we de volgende bruikbare conclusies voor onszelf trekken.

 • Een bezoek aan de orthodoxe kerk gedurende de periode van menstruatie kan alleen door de priester worden toegestaan.
 • Het is onmogelijk om te biechten en op een kritisch moment gemeenschap te hebben met een gezonde vrouw.
 • De priester zal een vrouw niet weigeren met bloeden in biecht en gemeenschap, als ze ernstig ziek is en bidt voor genezing.

De rest zou uit de ongunstige dagen moeten wachten en thuis moeten bidden.

Is het mogelijk om maandelijks naar de kerk te gaan, om te biechten en om te communioneren

De menstruatiecyclus wordt door de natuur gelegd. Vrouwen ervaren veel ongemak, sommige ernstige pijn. Gelovigen zien zo'n verbod onrechtvaardig.

Er is geen consensus over waarom men niet met menstruaties naar de kerk kan gaan, de Russisch-orthodoxe kerk niet. Alle geestelijken interpreteren het verbod naar eigen inzicht.

De redenen voor het verbod


Om te bepalen of u tijdens uw menstruatie naar de kerk kunt gaan, moet u de bijbel lezen en proberen het antwoord erin te vinden. Het verbod om de kerk te betreden in de tijd van het Oude Testament waren lichamelijke verstoringen in het menselijk lichaam:

 • Infectieziekten;
 • Ontstekingsprocessen in de actieve fase;
 • Afscheiding uit de urethra bij mannen;
 • Menstruatie bij vrouwen.

Daarnaast was het verboden om tempels bij te wonen die lichamelijk contact hadden met de overledene (wassen, voorbereiden op begrafenis). Jonge moeders bezoeken de kerk 40 dagen na de geboorte van hun zoon en na 80 - hun dochter.

Het verbod voor vrouwen met de menstruatiecyclus wordt toegeschreven aan het feit dat bloed niet in de kerk kan worden vergoten. De geestelijken of parochianen moeten na het verwonden van zichzelf de tempel verlaten en het bloeden buiten hun grenzen stoppen. Bloed op de vloer, iconen of heilige boeken is onaanvaardbaar, want daarna moet het opnieuw worden gewijd.

Met de komst van het Nieuwe Testament is de lijst met voorwaarden die een bezoek aan de kerk verbieden, verminderd. Het heeft nog steeds 40 dagen sinds de geboorte van kinderen en menstruatie. De laatste worden als een zonde beschouwd. Het begin van de menstruatiecyclus duidt volgens sommige interpretaties op een dood ei en een spontane abortus.

In het Nieuwe Testament zijn er bewijzen dat Jezus vrouwen genas met baarmoederbloedingen. Tijdens de ceremonie raakte ze hem met zijn hand aan en het bloeden stopte. Sommige geestelijken associeerden deze toestand van de vrouw met de mogelijkheid van de geboorte van een nieuw leven, dat de God haar vrouwen schonk. Anderen overwogen bloedende straf voor de zonden van de eerste vrouw, Eva.

Houding van de moderne kerk


Is het mogelijk om maandelijks naar de kerk te gaan ?! Met deze vraag komen jonge vrouwen naar de geestelijkheid en vragen om advies. Toestaan ​​of niet is de persoonlijke kwestie van de minister.

Priesters mogen de kerk bezoeken, maar u kunt niet:

 1. Zet kaarsen;
 2. Tik op de afbeeldingen.

Toegestaan ​​om in de tempel te gaan bidden. Geestelijken zijn toegeeflijk aan de zieken. Sommige vrouwen en meisjes maken zich zorgen over baarmoederbloeding tijdens de instelling van de menstruatiecyclus en de voltooiing ervan. Helaas is het medicijn niet in staat om ze meteen te stoppen. Periodieke behandeling levert geen resultaten op. Dan gaan ze met gebed naar de Heer en de heiligen voor hun gezondheid.

In dergelijke situaties moet het eerste gebed in de kerk worden uitgesproken en een kaars worden geplaatst. Vóór het gebed is het gebruikelijk om door de rite van biecht en communie te gaan. Voor hem wordt de heilige vader gewaarschuwd voor zijn situatie en om zegeningen gevraagd.

Is het mogelijk om gemeenschap te nemen tijdens de menstruatie

Biechten, communie en doop gelden niet voor meisjes, meisjes en vrouwen tijdens de menstruatie. De kerk is een plaats van bloedeloos offer en volgens de wetten kan het niet bezocht worden door mensen met bloedende wonden.

Over de kwestie van de doop

Het sacrament van de doop bestaat uit de dood van zondig vlees en de wedergeboorte door de Heilige Geest. De mens wordt gereinigd van zonden en herboren volgens de gebruiken van de kerk. Tijdens de doop lezen ze gebeden, wassen ze met heilig water.

Baby's worden volledig ondergedompeld, volwassenen worden gewassen met het hoofd en gezicht. Na een persoon gekleed in schone kleren. Ondanks de moderne manier van hygiëne, een vrouw met een maandelijkse schone ziel, maar geen schoon lichaam. Daarom wordt het sacrament van de doop niet uitgevoerd tijdens de cyclus.

Bereid je van tevoren voor op de doop en als plotseling de menstruatie vroeger begon en op die dag viel, dan is het beter om het over te dragen naar een andere datum. De priester wordt van tevoren op de hoogte gebracht. Wanneer een kind wordt gedoopt, kan de priester de moeder verbieden om deel te nemen aan de doop vanwege de menstruatiecyclus.

De mogelijkheid van biecht

Elke gelovige ondergaat een ritueel van biecht. Het is gericht op spirituele reiniging. Met wereldse problemen, wangedrag, wenden mensen zich tot de priester.

De priester reserveert zondige gedachten en daden voor een persoon, geeft advies en instructies voor een rechtschapen leven. Naast spirituele reiniging is lichamelijke zuiverheid ook noodzakelijk. Tijdens de menstruatie is dit onmogelijk, dus zij gaan op zulke dagen niet over op de biecht.

Sacrament van de communie

Dit is het mysterie van vereniging met de Heer, door hem ingesteld voordat hij lijdt. Toen verdeelde hij brood en wijn tussen de apostelen, zoals vlees en bloed. De ritus heeft veel gemeen met de acties van Christus.

Na de dienst en gebeden naderen mensen het altaar in afwachting van de beker. Kinderen passeren vooruit. Ze drinken niet uit de beker, maar openen hun mond om een ​​kerkdrankje te krijgen en de basis te kussen. Profeten dienen als brood.

Het sacrament van de communie is verboden tijdens de menstruatie, een uitzondering wordt gemaakt voor ziekten waarbij er bloeduitstortingen zijn. Voor de gemeenschap reinigt een persoon de ziel en moet rein van lichaam zijn. Aan deze conditie wordt niet voldaan met de fysiologische kenmerken van het vrouwelijk lichaam.

Oprechte gelovige vrouwen behandelen de verbonden en canones van het evangelie met begrip en met waardigheid de wil van de geestelijkheid. Daarom is het niet moeilijk voor hen om het sacrament of het gebed in de kerk te weigeren.

Is het mogelijk om maandelijks naar de kerk te gaan? Het antwoord is non Vassa

In dit artikel citeren we citaten van heiligen en predikers of het mogelijk is om maandelijks naar de kerk te gaan. Een artikel over hoe je een vrouw in een klooster kunt blijven.

Is het mogelijk om maandelijks naar de kerk te gaan?

Noot van de redactie: het artikel van de non Vassa (Larina) veroorzaakte een levendige discussie over het Engelstalige internet - veel discussies, links, gedetailleerde responspublicaties. De portal "Orthodoxie en Vrede" vertaalde de belangrijkste teksten van de discussie in het Russisch.

Vertaald uit het Engels door Yulia Zubkova speciaal voor "Orthodoxie en Vrede". De redactie van de portal bedankt de non Vassa voor hun geweldige hulp bij het werk aan de Russische tekst.

Nun Vassa (Larina)

Toen ik het klooster van de Russisch-orthodoxe kerk buiten Rusland (ROCOR) in Frankrijk binnenging, werd ik geïntroduceerd aan de beperkingen die mijn zus tijdens haar menstruatie opgelegd kreeg. Hoewel ze naar de kerk mocht gaan om te bidden, mocht ze geen communie volgen, zich aan pictogrammen vastmaken of het antidorenspel raken, de prosphora helpen of distribueren, helpen met het schoonmaken van de tempel of zelfs een lamp of lamp die voor het pictogram hangt mijn eigen cel - deze laatste regel werd mij uitgelegd toen ik een onverlichte lamp in de icoonhoek van een andere zuster zag. Ik kan me niet herinneren dat een van ons probeerde deze instellingen in twijfel te trekken, om ze met iets te onderbouwen - we veronderstelden simpelweg dat de menstruatie een soort van "onzuiverheid" is, en daarom moeten we wegblijven van de gewijde dingen, zodat een of andere manier verontreinig ze.

Tegenwoordig heeft de Russisch-orthodoxe kerk andere regels met betrekking tot "rituele niet-zuiverheid", die varieert van parochie tot komst, en meestal hangt het af van de plaatselijke priester. Sergiy Boelgakovs populaire "Handboek" gaat ervan uit dat de "kerkregels" vrouwen verbieden tijdens de menstruatie om zowel naar de tempel te komen als om de communie te ontvangen. [1] In Rusland mogen vrouwen over het algemeen tijdens de menstruatie naar de kerk komen, maar ze kunnen geen communie, kus-iconen, relikwieën, kruis, aanraken van prosphora en antidor, of heilig water drinken. [2] In parochies buiten Rusland, voor zover ik weet, onthouden vrouwen zich meestal alleen van de communie.

Een artikel geschreven door Zijne Heiligheid de Patriarch van de Servische Paulus, genaamd "Kan een vrouw altijd naar de tempel komen?" [3], wordt vaak aangehaald als een voorbeeld van een gematigde mening die een vrouw met menstruatie toestaat om deel te nemen aan alles behalve het sacrament, dat lijkt te zijn tegen het concept van 'rituele onzuiverheid'. Patriarch Paul pleit echter voor een andere traditionele beperking die een vrouw verbiedt de tempel binnen te gaan en deel te nemen aan een sacrament gedurende veertig dagen nadat ze het kind heeft gebaard. [4] Dit verbod, ook gebaseerd op het concept van "rituele niet-zuiverheid", wordt waargenomen in de parochies van de Russisch-orthodoxe kerk in het buitenland die ik ken, zowel in Duitsland als in de VS. Op de sites van het Patriarchaat van Moskou is echter bewijs te vinden dat deze praktijk niet overal wordt ondersteund en in twijfel wordt getrokken in parochies onder de jurisdictie van Moskou. [5]

Vandaag, in het licht van de "feministische" theologie [6] en de traditionalistische reactie daarop [7], is er een verleiding om de kwestie van "rituele niet-zuiverheid" op een politieke of sociale manier te benaderen. Inderdaad, de nogal vernederende alledaagse gevolgen van de bovengenoemde beperkingen kunnen vrouwen, die gewend zijn aan de sociaalpolitieke cultuur van het Westen, in zekere mate belasten. De orthodoxe kerk heeft traditioneel echter geen sociale en politieke agenda [8], waardoor dit argument in dit opzicht ongepast is voor de kerk. Bovendien is de angst dat iets voor een vrouw "vernederend" is, vreemd aan de orthodoxe vroomheid, die zich richt op nederigheid: wanneer we obstakels, beperkingen, verdriet, enz. Tegenkomen, leren we onze zondigheid kennen, te groeien in geloof en de hoop op de reddende genade van God.

Dus, afgezien van de belangen van gelijkheid, wil ik uw aandacht vestigen op de theologische en antropologische inhoud van het concept van "rituele niet-zuiverheid". Voor onze kerk is het leven uiteindelijk niet beperkt tot het volgen van bepaalde regels, het lezen van bepaalde gebeden en behoorlijke uitputting, of zelfs tot nederigheid als zodanig. Het gaat om de theologische en antropologische betekenis van dit alles. Door deze dingen te doen, belijden we een bepaalde betekenis, een zekere waarheid van ons geloof. Daarom zal ik vandaag de vraag stellen: wat heeft het voor zin om de communie tijdens de menstruatie te weigeren? Wat zegt dit over het vrouwelijk lichaam? Wat is de betekenis van het verbod om de tempel binnen te gaan na de geboorte van een baby? Wat zegt dit over zwanger worden? En nog belangrijker, is het concept van "rituele inactiviteit / zuiverheid" in overeenstemming met ons geloof in Jezus Christus? Waar komt het vandaan en wat betekent het voor ons vandaag?

Overweeg bijbelse, canonieke en liturgische bronnen om te proberen deze vragen te beantwoorden. [9]

Oude Testament

Het vroegste bijbelse bewijs van rituele beperkingen voor vrouwen tijdens de menstruatie is te vinden in het Oude Testament, Leviticus 15: 19-33. Volgens Leviticus was niet alleen de menstruerende vrouw onrein - iedereen die haar raakte, werd ook onrein (Leviticus 15:24) en verwierf een soort onzuiverheid door aanraking. In latere hoofdstukken van Leviticus (17-26, de Wet van Heiligheid) waren seksuele betrekkingen met zijn vrouw op dit moment ten strengste verboden. Men geloofde dat de bevalling, net als de menstruatie, ook onzuiverheid verleent, en vergelijkbare beperkingen werden opgelegd aan de vrouw die bevallen was (Leviticus 12).

Joden waren verre van de enigen in de antieke wereld die dergelijke voorschriften introduceerden. Heidense sekten omvatten ook verboden in verband met de zorg voor "rituele zuiverheid": menstruatie was naar verluidt verontreinigd en maakte heidense priesteressen onbekwaam om hun religieuze plichten in tempels uit te voeren [10], geestelijken zouden menstruerende vrouwen koste wat het kost vermijden onder vrees voor ontheiliging [11]. dat de geboorte van een kind ook verontreinigt. De Joden waren echter een speciale zaak. Naast hun uitzonderlijke minachting voor bloed (Leviticus 15: 1-18), [13] geloofden de oude Joden het geloof in het gevaar van vrouwelijke bloedingen, dat geleidelijk werd bevestigd en nog sterker werd in het late Jodendom: de Mishnah, de Tosefta en de Talmud zijn nog gedetailleerder over dit onderwerp, dan de bijbel. [15]

Het Proto-evangelie van Jacobus en het Nieuwe Testament

Helemaal aan het begin van het Nieuwe Testament gehoorzaamt de Heilige Maagd Maria aan de vereisten van "rituele zuiverheid". Volgens de Proto-evangelisatie van Jakob, de apocriefe tekst van de 2e eeuw, die diende als bron van verschillende heilige dagen van de Moeder Gods, woont de Heilige Maagd in de tempel tussen de leeftijd van twee en twaalf jaar, toen ze zich met Jozef verloofde en in zijn huis ging wonen "zodat ze het heiligdom van de Heer niet zou verontreinigen "(VIII, 2) [16].

Toen Jezus Christus begon te prediken, werd er een volledig nieuwe boodschap gehoord in de dorpen van Judea, waarbij de diepgewortelde positie van vroomheid, zowel in de Farizeeën als in de antieke wereld als geheel, ter discussie werd gesteld. Hij verkondigde dat alleen kwade bedoelingen die uit het hart komen ons verontreinigen (Marcus 7:15). Onze Heiland plaatste de categorieën van 'zuiverheid' en 'onzuiverheid' dus exclusief in het gewetensgebied [17] - de sfeer van vrije wil met betrekking tot zonde en deugd, het bevrijden van de gelovigen van de oude angst voor ontheiliging van onbeheersbare verschijnselen van de materiële wereld. Hij zelf aarzelt niet om met een Samaritaanse vrouw te praten, en dit werd door de Joden ook als enigszins profaan beschouwd. [18] Bovendien verwijt de Heer een kortharige vrouw niet dat ze Zijn klederen heeft aangeraakt in de hoop genezen te worden: hij geneest haar en looft haar geloof (Mattheüs 2: 20-22). Waarom openbaart Christus de vrouw aan de menigte? St. John Chrysostomos antwoordt dat de Heer "haar geloof aan allen openbaart, zodat anderen niet bang zouden zijn om haar te imiteren." [19]

Evenzo verlaat de apostel Paulus de traditionele Joodse benadering van de oudtestamentische regels met betrekking tot "zuiverheid" en "onzuiverheid", waardoor ze alleen om redenen van christelijke naastenliefde toegestaan ​​worden (Romeinen 14). Het is bekend dat Paulus het woord 'heilig' (ιγιος) verkiest boven het woord 'puur' [20] om nabijheid tot God te uiten, waardoor oudtestamentische vooroordelen worden vermeden (Rom 1: 7; Cor 6: 1, 7:14; 2 Cor 1: 1, etc.)

Vroege kerk en vroege vaders

De houding van de vroege Kerk tot het Oude Testament was niet eenvoudig en kan niet in detail worden beschreven als onderdeel van dit werk. Noch het jodendom, noch het christendom had een duidelijke afgescheiden identiteit in de eerste eeuwen: ze deelden een gemeenschappelijke benadering van bepaalde dingen. [21] De kerk herkende het Oude Testament duidelijk als geïnspireerde Schrift, terwijl ze zich tegelijkertijd verwijderde van de tijd van de Apostolische Raad (Handelingen 15) van de voorschriften van de Mozaïsche Wet.

Hoewel de apostolische mannen, de eerste generatie kerkschrijvers na de apostelen, nauwelijks met de Mozaïsche wet met betrekking tot "rituele onzuiverheid" te maken hadden, worden deze beperkingen een beetje later besproken, vanaf het midden van de 2e eeuw. Tegen die tijd wordt het duidelijk dat de "letter" van de Mozaïsche wet vreemd was geworden aan het christelijk denken, omdat christelijke schrijvers proberen het een symbolische interpretatie te geven. Methodius Olimpiyskiy (300), Justin Martyr (165) en Origenes (253) interpreteren de Levitische categorieën van "zuiverheid" en "onreinheid" allegorisch, dat wil zeggen als symbolen van deugd en zonde [22]; ze staan ​​er ook op dat de doop en de eucharistie voldoende bronnen van "reiniging" zijn voor christenen. [23] Methodius Olimpiis schrijft in zijn verhandeling: "Het is duidelijk dat degene die eenmaal gereinigd is door de nieuwe geboorte (doop) niet meer besmet kan zijn door wat in de wet wordt genoemd" [24]. In dezelfde geest schrijft Clemens van Alexandrië dat echtgenoten niet langer hoeven te baden na geslachtsgemeenschap, wat de wet van Mozes voorschrijft, "omdat," zegt St. Clement, "de Heer de gelovigen door de doop voor alle huwelijksrelaties heeft gereinigd." [25]

Toch is de ogenschijnlijk open houding van Clement tegenover seksuele relaties in deze passage niet typerend voor de auteurs van die tijd [26], en zelfs voor Clement zelf [27]. Voor deze auteurs was het meer kenmerkend om alle voorschriften van de Mozaïsche wet als symbolisch te beschouwen, met uitzondering van die met betrekking tot seks en seksualiteit. In feite waren de schrijvers van de vroege kerk geneigd om elke uiting van seksualiteit, inclusief menstruatie, huwelijksbetrekkingen en bevalling, als 'onrein' te beschouwen en daarmee onverenigbaar met deelname aan het liturgische leven van de kerk.

De redenen hiervoor waren veel. In een tijdperk waarin de leer van de kerk nog niet was uitgekristalliseerd tot een bepaald dogmatisch systeem, zweefde een veelheid van ideeën, filosofieën en openlijke ketterijen in de theologische sfeer, waarvan sommige in de werken van vroegchristelijke schrijvers vielen. Pioniers van de christelijke theologie, zoals Tertullianus, Clement, Origenes, Dionysius van Alexandrië en andere hoogopgeleide mannen van die tijd, werden gedeeltelijk beïnvloed door pre-christelijke religieuze en filosofische systemen die de klassieke opvoeding van hun tijd domineerden. Bijvoorbeeld, het zogenaamde axioma van stoïcisme, of het stoïcijnse gezichtspunt, volgens hetwelk geslachtsgemeenschap alleen gerechtvaardigd is voor het doel van vruchtbaarheid [28], wordt herhaald door Tertullianus [29], Lactantium [30] en Clement of Alexandria [31]. Mozes verbood in Leviticus 18:19 op geslachtsgemeenschap tijdens de menstruatie aldus een nieuwe redenering: het was niet alleen "ontheiliging", als het niet resulteerde in een bevalling, het was zelfs een zonde in het huwelijk. Merk in deze context op dat Christus seksuele gemeenschap slechts één keer in het evangelie vermeldt: "... en twee zullen één vlees worden" (Mattheüs 19: 5), zonder het vermelden van kinderen. [32] Tertullianus, die in latere jaren de ultra-ascetische ketterij van het Montanisme overnam, ging verder dan vele anderen en overwoog zelfs bidden na geslachtsgemeenschap onmogelijk. [33] De beroemde Origen werd berucht beïnvloed door het moderne eclecticisme van het gemiddelde platonisme, met zijn karakteristieke minachting voor de hele fysieke en materiële wereld in het algemeen. Zijn ascetische en ethische doctrines, die oorspronkelijk bijbels waren, zijn ook te vinden in het Stoïcisme, het Platonisme en in mindere mate in het Aristotelisme. [34] Het is daarom niet verrassend dat Origenes menstruatie als "onrein" beschouwt in zichzelf en zichzelf. [35] Hij is ook de eerste christelijke schrijver die oudtestamentische concepten in Leviticus 12 als bevalling als onrein aanvaardt. [36] Misschien is het belangrijk dat de geciteerde theologen uit Egypte kwamen, waar joodse spiritualiteit vreedzaam samengaat met de ontwikkeling van de christelijke theologie: de joodse bevolking, die vanaf het begin van de 2e eeuw in de hoofdstad Alexandrië geleidelijk aan afnam, had een vaak onwaarneembare maar sterke invloed op lokale christenen die grotendeels waren bekeerd van de Joden. [37]

Syrische Didaskalia

De situatie was anders in de Syrische hoofdstad Antiochië, waar een sterke joodse aanwezigheid een tastbare bedreiging vormde voor de christelijke identiteit. [38] Syrische Didkaliya, bewijs van een christelijke controverse tegen de Joodse tradities van de 3e eeuw, verbiedt christenen om Levitische wetten na te leven, inclusief die met betrekking tot menstruatie. De auteur waarschuwt vrouwen die zich tijdens de menstruatie zeven dagen lang onthielden van het gebed, de lessen van de Schrift en de Eucharistie: "Als u denkt, vrouwen, dat u de Heilige Geest bent onthouden gedurende de zeven dagen van uw reiniging, dan als u op dat moment stierf, je zult weggaan leeg en zonder enige hoop. " Didaskalia overtuigt verder vrouwen in de aanwezigheid van de Heilige Geest in hen, waardoor ze in staat zijn om deel te nemen aan gebed, lezingen en de Eucharistie:

"Denk er nu over na en erken dat het gebed wordt gehoord door de Heilige Geest en dat de Schriften de woorden van de Heilige Geest zijn en heilig zijn. Daarom, als de Heilige Geest in je is, waarom vervreemd je je ziel en benader je niet het werk van de Heilige Geest? "[39]

Hij instrueert andere leden van de gemeenschap als volgt:

"Je moet niet gescheiden worden van degenen die menstruaties hebben, omdat zelfs een bloedende vrouw niet geworteld was toen ze de rand van de kleding van de Heiland raakte; eerder, werd zij waardig geacht om absolutie te ontvangen. " [40]

Het is opmerkelijk dat deze tekst vrouwen met menstruatie aanspoort om het avondmaal te nemen en hun vermaning versterkt door het voorbeeld van de Heilige Schrift over een bloedende vrouw in Mattheüs 9: 20-22.

Gangrsky-kathedraal

Ongeveer een eeuw later, ongeveer In het midden van de 4e eeuw vinden we canoniek bewijs tegen het concept van "rituele onzuiverheid" in de wetgeving van de plaatselijke kathedraal, die werd bijeengeroepen in Gangra (105 km ten noorden van Ankara) in 341 AD. [41] aan de noordkust van Klein-Azië, die de extreme ascese van de volgelingen van Eustache Sevastiusky veroordeelde (377). [42] De Eustatius-monniken, geïnspireerd door de dualistische en spiritistische leringen die destijds in Syrië en Klein-Azië gebruikelijk waren, bagatelliseerden het huwelijk en het getrouwde priesterschap. Daarentegen zegt regel 1 van de Raad: "Als iemand het huwelijk bestraft en een trouwe en vrome vrouw, copuleert met haar man, veracht of veroordeelt dit, wie niet in staat is om het Koninkrijk binnen te gaan: laat het onder een eed zijn." [43] Evstafiane weigerde om het sacrament van het gehuwde priesterschap te nemen om redenen van "rituele zuiverheid" [44], deze praktijk werd ook veroordeeld door de Raad, zijn vierde regel:

"Hoe kan iemand spreken over een presbyter die in het huwelijk is getreden, denkt dat het niet waard is om het offer te ontvangen wanneer hij een liturgie heeft uitgevoerd: laat hem onder een eed zijn." [45]

Interessant genoeg was het Eustinianisme een egalitaire beweging die volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen bepleitte. [46] Het werd op deze manier aangemoedigd, toen vrouwelijke volgelingen van Eustache hun haar hadden afgekapt en gekleed als mannen om elke gelijkenis van vrouwelijkheid kwijt te raken, die, net als alle aspecten van menselijke seksualiteit, als "profaan" werd beschouwd. Opgemerkt moet worden dat deze praktijk van Yevstafische vrouwen lijkt op radicale vormen van modern feminisme, die als het ware ernaar streven om alle verschillen tussen de vrouw en de man kwijt te raken. De Raad veroordeelt deze praktijk in haar dertiende regel: "Zodra een bepaalde vrouw, omwille van de denkbeeldige ascese, een mantel zal aanbrengen, en in plaats van gewone vrouwenkleren, zal ze een mannenjurk aantrekken: laat haar onder een eed zweren." [47]

Door het Eustatius-kloosterwezen te verwerpen, verwierp de kerk het begrip seksualiteit als profaan, en beschermde het zowel de heiligheid van het huwelijk als het door God geschapen fenomeen dat een vrouw wordt genoemd.

Regels van de Egyptische vaders

Hoe kan de Kerk vandaag in het licht van deze volledig orthodoxe oude kanunniken canons in praktijk brengen die ondubbelzinnig de noties van "rituele niet-zuiverheid" ondersteunen? [48] ​​Zoals eerder opgemerkt, werd de literatuur van de kerk, met inbegrip van de teksten van kanunniken, niet in een vacuüm gevormd, maar in de sociaal-culturele historische realiteit van de oude wereld, die zeer geloofde in rituele zuiverheid en het eiste. [49] De vroegste canonieke regel die vrouwen beperkingen oplegt in een staat van rituele onzuiverheid is regel 2 van Dionysius van Alexandrië (264), geschreven in AH 262:

"Over vrouwen die zich in de schoonmaak bevinden, of het voor hen toegestaan ​​is om het huis van God in zo'n staat binnen te gaan, lees ik en vraag ik teveel. Want ik denk niet dat zij, als de essentie van de gelovigen en vromen, in zo'n staat zijn, het aandurfden om ofwel door te gaan naar de Heilige Maaltijd, ofwel het lichaam en Bloed van Christus aan te raken. Want de vrouw, die al 12 jaar bloedde omwille van genezing, raakte Hem niet aan, maar alleen op de rand van Zijn kleding. Het is niet verboden om te bidden in welke staat en ongeacht hoe gelokaliseerd, om de Heer te herdenken en om hulp te vragen. Maar om verder te gaan met het feit dat er het Heilige der Heiligen is, moge het verboden zijn om een ​​niet geheel zuivere ziel en lichaam te zijn. "[50]

Merk op dat Dionysius, zoals de Syrische Didkaliya, verwijst naar een bloedende vrouw in Matt. 9: 20-22, maar komt tot de tegenovergestelde conclusie: dat een vrouw het sacrament niet kan nemen. Er werd aangenomen dat Dionysius vrouwen feitelijk verbood het heiligdom (altaar) binnen te gaan, maar niet in de kerk zelf. [51] Deze hypothese is niet alleen in strijd met de tekst van de geciteerde canon, het suggereert ook dat de leken ooit het avondmaal op het altaar namen. Recente liturgische studies hebben het idee weerlegd dat de leken ooit in het altaar hebben deelgenomen [52]. Daarom bedoelde Dionysius precies wat hij schreef, en precies zoals vele generaties van oosterse christenen begrepen [53]: een vrouw met menstruatie zou de tempel van God niet mogen binnengaan, omdat ze niet volledig zuiver spiritueel en fysiek is. Ik vraag me af of dit impliceert dat alle andere christenen volledig zuiver zijn, "katharoi." Hoogstwaarschijnlijk is dat niet het geval, omdat de kerk diegenen veroordeelde die zichzelf 'katharoi' of 'puur' noemden, de oude sekte van Novatians, op de eerste oecumenische raad in Nicea in 325 voor Christus. [54]

Orthodoxe commentatoren uit het verleden en het heden hebben de Dionysische regel ook uitgelegd als iets dat te maken heeft met het zorgen voor het ontvangen van kinderen: een 12e-eeuwse commentator Zonar (na 1159 na Christus), die het concept van rituele onzuiverheid ontkent, komt tot de pijnlijke conclusie dat de ware reden voor deze beperkingen voor vrouwen, "om te voorkomen dat mannen met hen slapen... om de conceptie van kinderen mogelijk te maken." [55] Zijn vrouwen daarom gestigmatiseerd onrein, niet toegelaten in de tempel en de heilige communie om te voorkomen dat mensen met hen slapen? Zonder het uitgangspunt van "seks alleen voor de vruchtbaarheid" van deze armen te overwegen, werpt hij andere, meer voor de hand liggende vragen op: zijn mannen op de een of andere manier meer geneigd om te slapen met vrouwen die in de kerk waren en het avondmaal aanvaardden? Waarom zouden vrouwen zich anders onthouden van gemeenschap? Sommige priesters in Rusland bieden een andere verklaring: vrouwen zijn te moe in deze staat om goed te luisteren naar de gebeden van de liturgie en kunnen zich daarom niet adequaat voorbereiden op de Heilige Communie. [56] Precies dezelfde redenering wordt voorgesteld in het geval van vrouwen die zijn bevallen van een kind: ze moeten 40 dagen rusten. [57] Dat wil zeggen, moet het avondmaal niet worden geserveerd aan alle vermoeide, zieke, bejaarde of om de een of andere reden zwakke mensen? Hoe zit het met slechthorenden? Het is tenslotte ook moeilijk voor hen om aandachtig naar de gebeden van de liturgie te luisteren.
Hoe het ook zij, er zijn verschillende andere canonieke teksten die vrouwen beperkingen opleggen in "onreinheid": regel 6-7 van Timotheüs van Alexandrië (381 n.Chr.), Die het verbod op de doop [58] en regel 18 van de zogenaamde canons uitbreidt Hippolyta, over vrouwen die zijn bevallen en verloskundigen. [59] Het is opmerkelijk dat beide regels, zoals regel 2 van Dionysius, van Egyptische afkomst zijn.

St. Gregorius de Grote

Evenzo waren dingen in het Westen, waar de kerkbeoefening vrouwen gewoonlijk tijdens de menstruatie "onrein" vond tot het einde van de 6e / begin 7e eeuw. [60] Op dit moment heeft St. Gregorius, de paus van Rome (590-604 n.Chr.), De vader van de kerk, aan wie de traditie (ten onrechte) de compilatie van de liturgie van het gepredikte sacrament toeschrijft, een andere mening over deze kwestie uitgesproken. In het jaar 601, van sv. Augustinus van Canterbury, de 'Apostel van Engeland', schreef (604) aan St. Gregory en vroeg of vrouwen met menstruatie toestemming hadden om naar de kerk en de communie te gaan. Ik zal St. Gregory in detail citeren:

"Je moet een vrouw gedurende de maand niet verbieden om de kerk binnen te gaan. Het is immers onmogelijk om haar de schuld te geven van de overmatige materie die de natuur uitwerpt en dat ze niet willekeurig is. Want we weten dat een vrouw die aan bloedingen leden zich nederig achter de Heer opzette, de rand van Zijn kleed aanraakte en haar kwaal onmiddellijk haar verliet. Dus, als een lijdende bloeding de kleding van de Heer met lof zou kunnen raken, hoe kan het dan tegen de wet zijn dat degenen die maandelijkse bloedingen ervaren naar de tempel van de Heer gaan?

... Het is onmogelijk op zo'n moment en verbieden een vrouw om het sacrament van de heilige communie te nemen. Als ze hem niet uit grote eerbied durft te accepteren (ex veneratione magna), verdient ze lof (laudanda est); en als dat zo is, wordt het niet veroordeeld (niet judicanda). Goedbedoelende zielen zien de zonde zelfs als er geen zonde is.

Want wat er gebeurt van de zonde wordt vaak onschuldig volbracht: wanneer we honger hebben, gebeurt het zonder zonde. Tegelijkertijd is het feit dat we honger hebben de schuld van de eerste man. Menstruatie is geen zonde. In feite is dit een puur natuurlijk proces. Maar het feit dat de natuur zo verstoord is dat het bevlekt lijkt (videatur esse polluta) zelfs tegen de menselijke wil is een gevolg van zonde...

Dus als een vrouw zelf aan deze dingen denkt en besluit om het sacrament van het lichaam en bloed van de Heer niet te aanvaarden, zal ze haar rechtschapen gedachte prijzen. Als ze [de Heilige Communie] accepteert en wordt omhelsd door de liefde van dit sacrament volgens de gewoonte van haar vrome leven, zou het niet moeten zijn, zoals we hebben gezegd, om dit te voorkomen. ' [61]

Merk op dat Svt. Gregory begrijpt het evangelieverhaal van een bloedende vrouw - zoals Syrische Didascalia - als een argument tegen de voorschriften van rituele niet-zuiverheid.

In de vroege Middeleeuwen hield het beleid van St. Gregorius op van toepassing te zijn en vrouwen met menstruaties mochten geen communie volgen en leerden hen vaak om voor de ingang van de kerk te staan. [62] Deze praktijken waren al in de 17e eeuw gebruikelijk in het Westen. [63]

"Rituele onzuiverheid" in Rusland

Wat de geschiedenis van dergelijke gebruiken in Rusland betreft, was het concept van "rituele onzuiverheid" al lang bekend aan heidense Slaven voordat zij het christendom adopteerden. Heidense Slaven, zoals de oude heidenen in het algemeen, geloofden dat elke manifestatie van seksualiteit ritueel verontreinigt. [64] Dit geloof bleef in essentie onveranderd in het oude Rusland na zijn doop.

De Russische kerk had zeer strikte regels met betrekking tot de "onreinheid" van vrouwen. In de 12e eeuw legt bisschop Nifont van Novgorod in De vraag van Kirik uit dat als een vrouw toevallig een kind in de kerk heeft, de kerk drie dagen verzegeld moet worden en dan opnieuw geheiligd met een speciaal gebed. [65] Zelfs de vrouw van de koning, de tsarina, moest buiten haar huis bevallen, in een bad of 'zeep', om het bewoonde gebouw niet te verontreinigen. Nadat het kind was geboren, kon niemand het badhuis verlaten of binnengaan tot de priester arriveerde en las het reinigingsgebed uit het boek van Trebnik. Pas na het lezen van dit gebed kon de vader binnengaan en het kind zien. [66] Als de maandelijkse periode van een vrouw begon toen ze in de tempel stond, had ze het onmiddellijk moeten verlaten. Als ze dit niet deed, zou ze een boete krijgen van 6 maanden vasten met 50 bogen aarde per dag [67]. Zelfs als de vrouwen niet in een staat van "onreinheid" waren, namen ze het sacrament niet bij de Koninklijke Deuren met de leken, maar bij de Noordelijke Poort. [68]

Gebeden van het Requiem

Het speciale gebed in het boek van de Russisch-orthodoxe kerk, dat ook vandaag nog wordt gelezen op de eerste dag na de geboorte van een kind, vraagt ​​God om "de moeder van smerige... te reinigen" en gaat verder "en vergeef je slaaf, deze kleine naam en het hele huis, ongelukkig geboren en ontroerend aan haar en aan iedereen hier... ". [69] Ik zou graag willen vragen waarom we vergeving vragen voor het hele huis, voor de moeder en iedereen die haar heeft aangeraakt? Aan de ene kant weet ik dat de Levitische wetten het begrip ontwijding bevatten door aanraking. Daarom weet ik waarom de oudtestamentische gelovigen het als een zonde beschouwden om de 'onreine' aan te raken. En ik weet dat de heidenen bang waren voor de uitstroom van bloed, zowel tijdens de bevalling als tijdens de menstruatie, omdat ze geloofden dat het demonen aantrok. Ik kan je echter niet vertellen waarom de gelovigen vandaag om vergeving vragen omdat ze een vrouw hebben aangeraakt of de vrouw zijn die een kind heeft gebaard, omdat ik het gewoon niet weet.

Een andere serie gebeden wordt 40 dagen later gelezen, wanneer de moeder toestemming krijgt om naar de tempel te komen voor de rite van kerkverering. Bij deze gelegenheid bidt de priester voor zijn moeder als volgt:

"Reinig van alle zonden en van alle vuiligheid... ja, zonder rechtvaardiging, ontvang uw sacrament van de heilige sacramenten... draag het met vuiligheid, en vuiligheid van de ziel, in de uitvoering van vier dagen: ik creëer en eer de gemeenschap van eerlijk lichaam en uw bloed..." [70]

Vandaag wordt er vaak gezegd dat een vrouw veertig dagen na de geboorte van een kind niet naar de kerk gaat vanwege fysieke vermoeidheid. De geciteerde tekst spreekt echter niet over haar vermogen om deel te nemen aan het liturgisch leven, maar over haar waardigheid. De geboorte (niet de conceptie) van haar kind, volgens deze gebeden, werd de oorzaak van haar fysieke en mentale "onzuiverheid" (vuiligheid). Dit is vergelijkbaar met de discussie van Dionysius over Alexandrië over menstruatie: het maakt een vrouw niet helemaal schoon "in zowel ziel als lichaam."

Nieuwe ontwikkelingen in orthodoxe kerken

Het is niet verwonderlijk dat sommige orthodoxe kerken al ernaar streven om de teksten van het Boek van het Boek te veranderen of te verwijderen, op basis van dogmatisch kwetsbare ideeën over voortplanting, huwelijk en onreinheid. Ik citeer de beslissing van de heilige synode van Antiochië, die op 26 mei 1997 in Syrië plaatsvond onder het voorzitterschap van zijn Beatitude Patriarch Ignatius IV:

Er werd besloten de patriarchale zegen te geven om de teksten van het kleine Requiem te veranderen met betrekking tot het huwelijk en zijn heiligheid, gebeden voor de vrouwen die zijn bevallen en de tempel voor de eerste keer binnengaan, en de teksten van de requiemdiensten [71].

De theologische conferentie, die in 2000 op Kreta werd gehouden, kwam tot vergelijkbare conclusies:

Theologen moeten... een eenvoudige en adequate verklaring van de kerkdienst schrijven en de taal van het ritueel zelf aanpassen aan de theologie van de kerk. Dit zal handig zijn voor mannen en vrouwen die een goede uitleg van de dienst moeten krijgen: dat het een daad is van het aanbieden en zegenen van de geboorte van een kind, en dat het moet gebeuren zodra de moeder klaar is om normale activiteiten buiten het huis te hervatten...

We vragen de kerk om vrouwen te verzekeren dat ze altijd welkom zijn om de Heilige Communie te ontvangen voor elke liturgie wanneer ze geestelijk en ceremonieel klaar zijn, ongeacht de tijd van de maand. [72]

Een eerdere studie van de orthodoxe kerk in Amerika biedt ook een frisse kijk op 'rituele onreinheid':

... het idee dat vrouwen in de menstruatieperiode de Heilige Communie niet kunnen nemen of het kruis en pictogrammen kussen, of brood bakken voor de eucharistie, of zelfs de vestibule van de kerk binnengaan, om nog maar te zwijgen over de altaarzone, dit zijn ideeën en praktijken die moreel en dogmatisch onhoudbaar vanuit het oogpunt van strikte orthodoxe christendom... St. John Chrysostomos veroordeelde degenen die een dergelijke houding propageerden als onwaardig voor het christelijk geloof. Hij noemde ze bijgelovig en voorstanders van mythen. [73]

Dergelijke uitspraken kunnen gênant zijn, aangezien ze verwaarlozen duidelijk bepaalde canonieke regels, in de eerste plaats de 2e regel van Dionysius van Alexandrië. Maar zo'n schaamte is meestal gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat de kerk "waarheid" is alsof ze tegelijkertijd is verbonden en gegarandeerd door een onveranderlijke, onschendbare en voor altijd verplichte code van kanunniken. Als dit zo was - als het ware welzijn van het kerkorganisme afhing van de vervulling van de kanunniken, dan zou dit organisme vele eeuwen geleden zijn afgebrokkeld. Want een aanzienlijk aantal kanunniken uit het Boek der Regels (uit de officiële canonieke code van de orthodoxe kerk) wordt al eeuwenlang niet gerespecteerd. De kerk biedt haar voorgangers een aanzienlijke mate van vrijheid met betrekking tot de canonieke wetgeving, zodat de kerkelijke hiërarchie uiteindelijk beslist, volgens goddelijke "oikonomia" (woningbouw), hoe en wanneer ze kanunniken moeten toepassen - of niet. Met andere woorden, de kerk bestuurt de kanunniken - niet de kanunniken van de kerk.

We geven slechts enkele van de canonieke regels aan die vandaag niet worden vervuld. Regels 15 van de Raad van Laodicea (ca. 363/364) en 14 van de Zevende Oecumenische Raad (787) verbieden lezers en zangers om in de tempel voor niet-ingewijden te lezen of te zingen. Maar in onze bijna elke parochie zingen en lezen de niet-ingewijde mannen, vrouwen en kinderen. Regels 22 en 23 van dezelfde Raad van Laodicea verbieden lezers, zangers en dienaren om te dragen, die alleen wordt gegeven aan diakens die het op hun schouders dragen, en aan subdeacons die het kruiselings op beide schouders dragen. Echter, vandaag bij de bisschoppelijke diensten van de Russisch-orthodoxe kerk, kan men vaak oningewijde ondergeschikten zien die een kruisvormig geschreeuw dragen zoals subdiacons. Regel 2 van de Raad van Constantinopel, die in 879 in de kerk van St. Sophia was, stelt dat een bisschop geen monnik kan zijn. Meer bepaald verklaart deze regel de onverenigbaarheid van monastieke geloften met de bisschoppelijke waardigheid. De huidige praktijk van onze kerk is duidelijk in strijd met het principe dat door deze canon is goedgekeurd. Regel 69 van de kathedraal van Trullo (691/2) verbiedt alle leken - behalve de keizer - om het altaar binnen te gaan. Ik merk dat ik nog nooit vrouwen heb zien schenden die deze canonieke regel overtreden. Maar mannen en jongens betreden het altaar vrijelijk in alle Russisch-orthodoxe kerken die ik heb bezocht. Je kunt je afvragen of het verplicht is voor zowel vrouwen als mannen om te voldoen aan canonieke wetgeving, of dat kanonnen op de een of andere manier meer verplicht zijn voor vrouwen?

Hoe het ook zij, mijn doel is niet om de overtreding van de bovengenoemde richtlijnen te verantwoorden of te veroordelen. Zo'n oordeel is, zoals gezegd, het voorrecht van de kerkelijke hiërarchie. Ik bedoel alleen het overduidelijke feit dat we de reeks canonieke regels verwaarlozen. Sterker nog, dit is vrij consistent met de traditionele praktijk van de orthodoxe kerk en vormt op zich geen bedreiging voor haar welzijn: zoals we kunnen zien, heeft de kerk haar reddende missie volbracht en volbracht door het overtreden en zelfs perfect achterlaten van bepaalde canonieke regels - elke dag en eeuwen.

conclusie

Ik zal een korte conclusie schrijven, omdat de teksten voor zichzelf spreken. Zorgvuldige beschouwing van de bronnen en de aard van het concept van "rituele onzuiverheid" onthult een nogal gênant, en in feite niet-christelijk verschijnsel onder het masker van orthodoxe vroomheid. Ongeacht of dit concept onder de directe invloed van het jodendom en / of het heidendom tot de kerkpraktijk is vervallen, het heeft geen basis in christelijke antropologie en soteriologie. Orthodoxe christenen, mannen en vrouwen, werden gereinigd in de wateren van de doop, begraven en herrezen met Christus, die ons vlees werd en onze menselijkheid, de dood vertrapt door de dood en ons bevrijdde van zijn angst. En toch hebben we de beoefening bewaard, die de angst van het Oude Testament voor de materiële wereld weerspiegelt. Daarom is het geloof in "rituele onzuiverheid" niet in de eerste plaats een sociale kwestie, en het probleem ligt niet in de eerste plaats in de vernedering van vrouwen. Het gaat veeleer om de vernedering van de Menswording van Onze Heer Jezus Christus en de besparingsgevolgen daarvan.

Opmerkingen:

1. Het handboek van de predikant (Kharkov 1913), 1144.
2. Zie de vragen en antwoorden van pater Maxim Kozlov op de website van de Tatiana-kerk in Moskou: www. st - tatiana. ru / index. html? did = 389 (15 januari 2005). Cp. A. Klutschewsky, "Frauenrollen und Frauenrechte in der Russischen Orthodoxen Kirche," Kanon 17 (2005) 140-209.
3. Voor het eerst gepubliceerd in het Russisch en Duits in het driemaandelijkse tijdschrift van het bisdom van de ROCOR in Duitsland: "Kan een vrouw altijd een tempel bijwonen?" Bulletin van het Duitse bisdom 2 (2002) 24-26 en later online: http://www.rocor.de/ Vestnik 20022 /.

4. Dit verbod wordt nageleefd volgens het Boek van Orden van de Russisch Orthodoxe Kerk. Te zien. Engelse vertaling: Book of Needs of the Holy Orthodox Church, trans. door G. Shann, (Londen 1894), 4-8.
5. Zie de sites van de parochies van het Patriarchaat van Moskou in de Verenigde Staten: www. russianchurchusa. org / SNCathedral / forum / D. asp? n = 1097;
en www. ortho - rus. ru / cgi - bin / ns.
6. Zie de conclusies van het inter-orthodoxe overleg over de plaats van de vrouw in de orthodoxe kerk en de kwestie van de wijding van vrouwen (Rhodes, Griekenland, 1988). Te zien. ook
www.womenpriests.org/traditio/unclean.
7. Bijvoorbeeld, K. Anstall, "Mannelijk en vrouwelijk creëerde hij ze": een onderzoek naar het mysterie van het menselijk geslacht Maximaliseert de Biechtmoeder Canadese Orthodoxe Seminary Studies in Gender en Human Sexuality 2 (Dewdney, 1995), in het bijzonder 24-25.
8. Cp. G. Mantzaridis, Soziologie des Christentums (Berlijn 1981), 129 e.v. id., Grundlinien christlicher Ethik (St. Ottilien 1998), 73.
9. Diegenen die mijn zeer korte overzicht van historische en canonieke bronnen met betrekking tot rituele onzuiverheid willen verdiepen, kunnen worden verwezen naar het volgende verklarende onderzoek: E. Synek, "Werber nicht v ö llig rein ist an Seele und Leib..." Reinheitstabus im Orthodoxen Kirchenrecht, "Kanon Sonderheft 1, (München-Egling a.d. Paar 2006).
10. E. Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum in Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 6 (Gießen 1910), 95.
11. Tamzhe, 29.
12. Ibid, 37.
13. Cp. R. Taft, "Vrouwen in de kerk in Byzantium: waar, wanneer - en waarom?" Dumbarton Oaks Papers 52 (1998) 47.4
14. I. Be'er, "Blood Discharge: The Code for Biblical Literature," in A.Brenne r (ed.), A Feminist Companion from Exodus to Deutoronomy (Sheffield 1994), 152-164.
15. J. Neusner, The Idea of ​​Purity in Ancient Judaism (Leiden 1973).
16. M. James, The Apocryphal New Testament (Oxford 1926), 42. Cp. Taft, "Vrouwen" 47.
17. D. Wendebourg, "Die alttestamentli chen Reinheitsgesetze in der frühen Kirche," Zeitschrift20für Kirchengeschichte 95/2 (1984) 149-170.
18. Cp. Samariter, "Pauly-Wissowa II, 1, 2108.
19. In Matthaeum Homil. Xxxi al. XXXII, PG 57, kol. 371.

20. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 150.
21. E. Synek, "Zur Rezeption Alttestamentlicher Reinheitsvorschriften ins Orthodoxe Kirchenrecht," Kanon 16 (2001) 29.
22. Zie referenties van Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 153-155.
23. Justin, Dialog. 13; Origen, Contr. Cels. VIII 29.
24. V, 3. C p. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 154.
25. Stromata III / XII 82, 6.6
26. Met merkbare problemen met. Irineas, die seksualiteit niet als een gevolg van de herfst beschouwde. Zie Adv. Haer. 3. 22. 4. Cp. J. Behr, 'Huwelijk en ascetisme', ongepubliceerd document op de 5e internationale conferentie over de Russisch-orthodoxe kerk (Moskou nov. 2007), 7.
27. J. Behr, Asceticism and Anthropology in Irenaeus and Clement (Oxford 2000), 171-184.
28. S. Stelzenberger, Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa. Eine moralgeschichtliche Studie (München 1933), 405ff.
29. De monogamia VII 7, 9 (CCL 2, 1238, 48ff).
30. Div. Institutiones VI 23 (CSEL 567, 4 ff).
31. Paed. II / X 92, 1f (SC 108, 176f).
32. Cf. Behr, "Huwelijk en Ascetisme", 7.
33. De exhortatione castitatis X 2-4 (CCL 15/2, 1029, 13ff). Van f. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 159.
34. Er zijn veel studies geschreven over de relatie van Origenes met de filosofische stromingen in zijn tijd. Zie D. voor een samenvatting van het huidige onderzoek over het onderwerp. I. Rankin, van Clement tot Origen. De sociale en historische context van de kerkvaders, (Aldershot-Burlington 2006), 113-140.
35. Cat.in Ep. ad Cor. XXXIV 124: C. Jenkins (red.), "Origenes on 1 Corinthians," Journal of Theological Studies 9 (1908) 502, 28-30.
36. Hom. in Lev. VIII 3f (GCS 29, 397, 12-15).
37. Zie L.W. Barnard, 'De achtergrond van het vroege Egyptische christendom', Church Quarterly Rev. 164 (1963)
434; ook M. Grant, The Jews in the Roman World (Londen 1953), 117, 265. Cr. referenties van Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 167.
38. Te zien. M. Simon, Recherches d'Histoire Judéo-Chrétenne (Pa ris 1962), 140ff., En M. Grant, Joods christendom in Antiochië in de Tweede Eeuw, "Judéo-Christianisme (Parijs 1972) 97-108. Cp. Links van Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 167.8
39. Didaskalia XXVI. H. Achelis-J. Fleming (eds.), Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts 2 (Leipzig 1904), 139.
40. Op dezelfde plaats 143.
41. Popovodudatysm. T. Tenšek, L'ascetismo nel Concilio di Gangra: Eustazio di Sebaste nell'ambiente ascetico
42. J. Gribomont, "Le monachisme au IVe s. en Asie Mineure: de Gangres au messalianisme, "Studia Patristica 2 (Berlin 1957), 400-415.
43. P. Joannou, Fonti. Discipline générale antique (IVe-IXes.), Fasc. IX, (Grottaferrata-Rome 1962), t. I, 2,
89. Overdracht (pedaal) D. Cummings (Chicago 1957), 523.
44. Te zien. Tenšek, L'ascetismo 17-28.9
45. Joannou, Discipline 91; The Rudder 524.
46. Tenšek, L'ascetismo 28.
47. Joannou, Discipline 94; The Rudder 527.
48. Een latere ontwikkeling van het concept van rituele onzuiverheid in het Vivisme. P. Viscuso, 'Zuiverheid en seksuele definitie in de laat Byzantijnse theologie', Orientalia Christiana Periodica 57 (1991) 399-408.
49. Cf. H. Hunger, "Christliches und Nichtchristliches im byzantinischen Eherecht," Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 3 (1967) 305-325.
50. C. L. Feltoe (ed.), The Letters and Others of Dionysius of Alexandria (Cambridge 1904), 102-
103. Pop water en authenticiteit. P. Joannou, Discipline générale antique (IVe-IXes.) 1-2 (Grottaferratta-Rom 1962), 2, 12. De vertaling is aangepast volgens Kormchy 718.
51. Patriarch Paul, "Kan een vrouw altijd de tempel bezoeken?" 24.
52. R. F. Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostomum, deel VI. De communie, Thanksgiving en afsluitende riten, Rome 2008 (OCA 281), 204-207, 216.
53. Zie het commentaar van Theodore Balsamon (ca. 1130 / 40- post 1195) over deze regel: in epist. S. Dionysii Alexandrini ad Basilidem episcopum, kan. 2, PG 138: 465C-468A.
54. Can. 8, Rallis - Potlis II, 133.
55. Engelse vertaling van Kormchi 719. Patriarch Pavel citeert letterlijk Zonar in "Kan een vrouw altijd naar de kerk gaan" 25.11
56. Klutschewsky, "Frauenrollen" 174.
57. Zie vragen en antwoorden van pater Maxim Kozlov op de website van de Tatiana-kerk in Moskou: www.st-tatiana.ru/index.html?did=389.
58. CPG 244; Joannou, Discipline II, 243-244, 264.
59. W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien (Leipzig 1900), 209. Zie, P. Bradshaw (ed.), The Canons of Hippolytus, Engelse trans. door C. Bebawi (Bramcote 1987), 20.

60. P. Browe, Beiträge zur Sexualethik des Mittelalters, Breslauer Studien zur historischen Theologie XXIII (Breslau 1932). Over de ontwikkeling van het concept van rituele onzuiverheid in het Westen in verband met priesterschap-celibaat, zie H. Brodersen, Der Spender der Kommünie im Altertum und Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Frömmigkeitshaltung, UMI Dissertation Services, (Ann Arbor 1994), 23-25, 132.12

61. PL 77, 1194C - 1195B.
62. Haar leven ontrukken voor een vrouw, bijvoorbeeld, aux origines de la morale sexuelle occidentale (VIe-XIe s.) (Parijs 1983), 11, 73-82.
63. Ibid., 14.
64. E. Levin, 900-1700 (Ithaca-Londen 1989), 46.
65. Vragend Kirika, Russische historische bibliotheek VI (St. Petersburg 1908), 34, 46.
66. I. Zabelin. Het thuisleven van de Russische tsaren in de XVI I XVII eeuw (Moskou 2000), deel II, 2-3.
67. Requiem (Kiev 1606), ff. 674v-675r. Geciteerd uit Levin, Sex and Society 170.
68. B. Uspensky, Tsar en Patriarch (Moskou 1998), 145-146, noten 3 en 5.
69. "Een gebed op de eerste dag dat altijd een jongeman moet worden geboren", Trebnik (Moskou 1906), 4v-5v.
70. "Gebeden tot de vrouw van het puerperal gedurende veertien dagen", ibid., 8-9.14
71. Synek, "Wer aber nicht," 152.
72. Er zijn ook 148.
73. Afdeling godsdienstonderwijs, orthodoxe kerk in Amerika (red.), Vrouwen. Een onderzoek naar de Gemeenschap van vrouwen en mannen in de kerk (Syosset, New York 1980), 42-43.

1. Tafelboek van de predikant (Kharkov 1913), 1144.
2. Zie de vragen en antwoorden over Maxim Kozlov op de website van de Tatiana-kerk in Moskou:
www. st - tatiana. ru / index. html? did = 389 (15 januari 2005). Cp. A. Klutschewsky, "Frauenrollen und Frauenrechte in der Russischen Orthodoxen Kirche," Kanon 17 (2005) 140-209.
3. Voor het eerst gepubliceerd in het Russisch en Duits in het driemaandelijkse tijdschrift van het bisdom van de ROCOR in Duitsland: "Kan een vrouw altijd een tempel bijwonen?" Bulletin van het Duitse bisdom 2 (2002) 24-26 en later online: http: // www. ROCOR. de / Vestnik / 20022 /.

4. Dit verbod wordt nageleefd volgens het Boek van Orden van de Russisch Orthodoxe Kerk. Te zien. Engelse vertaling: Book of Needs of the Holy Orthodox Church, trans. door G. Shann, (Londen 1894), 4-8.
5. Zie de sites van de parochies van het Patriarchaat van Moskou in de Verenigde Staten: www. russianchurchusa. org / SNCathedral / forum / D. asp? n = 1097;
en www. ortho - rus. ru / cgi - bin / ns.
6. Zie de conclusies van het inter-orthodoxe overleg over de plaats van de vrouw in de orthodoxe kerk en de kwestie van de wijding van vrouwen (Rhodes, Griekenland, 1988). Te zien. ook
www.womenpriests.org/traditio/unclean.
7. Bijvoorbeeld, K. Anstall, "Mannelijk en vrouwelijk creëerde hij ze": een onderzoek naar het mysterie van het menselijk geslacht Maximaliseert de Biechtmoeder Canadese Orthodoxe Seminary Studies in Gender en Human Sexuality 2 (Dewdney, 1995), in het bijzonder 24-25.
8. Cp. G. Mantzaridis, Soziologie des Christentums (Berlijn 1981), 129 e.v. id., Grundlinien christlicher Ethik (St. Ottilien 1998), 73.
9. Diegenen die mijn zeer korte overzicht van historische en canonieke bronnen met betrekking tot rituele onzuiverheid willen verdiepen, kunnen worden verwezen naar het volgende verklarende onderzoek: E. Synek, "Werber nicht v ö llig rein ist an Seele und Leib..." Reinheitstabus im Orthodoxen Kirchenrecht, "Kanon Sonderheft 1, (München-Egling a.d. Paar 2006).
10. E. Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum in Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 6 (Gießen 1910), 95.
11. Tamzhe, 29.
12. Ibid, 37.
13. Cp. R. Taft, "Vrouwen in de kerk in Byzantium: waar, wanneer - en waarom?" Dumbarton Oaks Papers 52 (1998) 47.4
14. I. Be'er, "Blood Discharge: The Code for Biblical Literature," in A.Brenne r (ed.), A Feminist Companion from Exodus to Deutoronomy (Sheffield 1994), 152-164.
15. J. Neusner, The Idea of ​​Purity in Ancient Judaism (Leiden 1973).
16. M. James, The Apocryphal New Testament (Oxford 1926), 42. Cp. Taft, "Vrouwen" 47.
17. D. Wendebourg, "Die alttestamentli chen Reinheitsgesetze in der frühen Kirche," Zeitschrift20für Kirchengeschichte 95/2 (1984) 149-170.
18. Cp. Samariter, "Pauly-Wissowa II, 1, 2108.
19. In Matthaeum Homil. Xxxi al. XXXII, PG 57, kol. 371.

20. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 150.
21. E. Synek, "Zur Rezeption Alttestamentlicher Reinheitsvorschriften ins Orthodoxe Kirchenrecht," Kanon 16 (2001) 29.
22. Zie referenties van Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 153-155.
23. Justin, Dialog. 13; Origen, Contr. Cels. VIII 29.
24. V, 3. C p. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 154.
25. Stromata III / XII 82, 6.6
26. Met merkbare problemen met. Irineas, die seksualiteit niet als een gevolg van de herfst beschouwde. Zie Adv. Haer. 3. 22. 4. Cp. J. Behr, 'Huwelijk en ascetisme', ongepubliceerd document op de 5e internationale conferentie over de Russisch-orthodoxe kerk (Moskou nov. 2007), 7.
27. J. Behr, Asceticism and Anthropology in Irenaeus and Clement (Oxford 2000), 171-184.
28. S. Stelzenberger, Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa. Eine moralgeschichtliche Studie (München 1933), 405ff.
29. De monogamia VII 7, 9 (CCL 2, 1238, 48ff).
30. Div. Institutiones VI 23 (CSEL 567, 4 ff).
31. Paed. II / X 92, 1f (SC 108, 176f).
32. Cf. Behr, "Huwelijk en Ascetisme", 7.
33. De exhortatione castitatis X 2-4 (CCL 15/2, 1029, 13ff). Van f. Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 159.
34. Er zijn veel studies geschreven over de relatie van Origenes met de filosofische stromingen in zijn tijd. Zie D. voor een samenvatting van het huidige onderzoek over het onderwerp. I. Rankin, van Clement tot Origen. De sociale en historische context van de kerkvaders, (Aldershot-Burlington 2006), 113-140.
35. Cat.in Ep. ad Cor. XXXIV 124: C. Jenkins (red.), "Origenes on 1 Corinthians," Journal of Theological Studies 9 (1908) 502, 28-30.
36. Hom. in Lev. VIII 3f (GCS 29, 397, 12-15).
37. Zie L.W. Barnard, 'De achtergrond van het vroege Egyptische christendom', Church Quarterly Rev. 164 (1963)
434; ook M. Grant, The Jews in the Roman World (Londen 1953), 117, 265. Cr. referenties van Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 167.
38. Te zien. M. Simon, Recherches d'Histoire Judéo-Chrétenne (Pa ris 1962), 140ff., En M. Grant, Joods christendom in Antiochië in de Tweede Eeuw, "Judéo-Christianisme (Parijs 1972) 97-108. Cp. Links van Wendebourg, "Reinheitsgesetze" 167.8
39. Didaskalia XXVI. H. Achelis-J. Fleming (eds.), Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts 2 (Leipzig 1904), 139.
40. Op dezelfde plaats 143.
41. Popovodudatysm. T. Tenšek, L'ascetismo nel Concilio di Gangra: Eustazio di Sebaste nell'ambiente ascetico
42. J. Gribomont, "Le monachisme au IVe s. en Asie Mineure: de Gangres au messalianisme, "Studia Patristica 2 (Berlin 1957), 400-415.
43. P. Joannou, Fonti. Discipline générale antique (IVe-IXes.), Fasc. IX, (Grottaferrata-Rome 1962), t. I, 2,
89. Overdracht (pedaal) D. Cummings (Chicago 1957), 523.
44. Te zien. Tenšek, L'ascetismo 17-28.9
45. Joannou, Discipline 91; The Rudder 524.
46. Tenšek, L'ascetismo 28.
47. Joannou, Discipline 94; The Rudder 527.
48. Een latere ontwikkeling van het concept van rituele onzuiverheid in het Vivisme. P. Viscuso, 'Zuiverheid en seksuele definitie in de laat Byzantijnse theologie', Orientalia Christiana Periodica 57 (1991) 399-408.
49. Cf. H. Hunger, "Christliches und Nichtchristliches im byzantinischen Eherecht," Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 3 (1967) 305-325.
50. C. L. Feltoe (ed.), The Letters and Others of Dionysius of Alexandria (Cambridge 1904), 102-
103. Pop water en authenticiteit. P. Joannou, Discipline générale antique (IVe-IXes.) 1-2 (Grottaferratta-Rom 1962), 2, 12. De vertaling is aangepast volgens Kormchy 718.
51. Patriarch Paul, "Kan een vrouw altijd de tempel bezoeken?" 24.
52. R. F. Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostomum, deel VI. De communie, Thanksgiving en afsluitende riten, Rome 2008 (OCA 281), 204-207, 216.
53. Zie het commentaar van Theodore Balsamon (ca. 1130 / 40- post 1195) over deze regel: in epist. S. Dionysii Alexandrini ad Basilidem episcopum, kan. 2, PG 138: 465C-468A.
54. Can. 8, Rallis - Potlis II, 133.
55. Engelse vertaling van Kormchi 719. Patriarch Pavel citeert letterlijk Zonar in "Kan een vrouw altijd naar de kerk gaan" 25.11
56. Klutschewsky, "Frauenrollen" 174.
57. Zie vragen en antwoorden van pater Maxim Kozlov op de website van de Tatiana-kerk in Moskou: www.st-tatiana.ru/index.html?did=389.
58. CPG 244; Joannou, Discipline II, 243-244, 264.
59. W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alexandrien (Leipzig 1900), 209. Zie, P. Bradshaw (ed.), The Canons of Hippolytus, Engelse trans. door C. Bebawi (Bramcote 1987), 20.

60. P. Browe, Beiträge zur Sexualethik des Mittelalters, Breslauer Studien zur historischen Theologie XXIII (Breslau 1932). Over de ontwikkeling van het concept van rituele onzuiverheid in het Westen in verband met priesterschap-celibaat, zie H. Brodersen, Der Spender der Kommünie im Altertum und Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Frömmigkeitshaltung, UMI Dissertation Services, (Ann Arbor 1994), 23-25, 132.12

61. PL 77, 1194C - 1195B.

62. Haar leven ontrukken voor een vrouw, bijvoorbeeld, aux origines de la morale sexuelle occidentale (VIe-XIe s.) (Parijs 1983), 11, 73-82.
63. Ibid, 14.
64. E. Levin, Ithaca-London 1989, 46.
65. Vragende Kirika, Russische historische bibliotheek VI (St. Petersburg 1908), 34, 46.
66. I. Zabelin. Het thuisleven van de Russische tsaren in de XVI I XVII eeuw (Moskou 2000), deel II, 2-3.
67. Requiem (Kiev 1606), ff. 674v-675r. Op. door Levin, seks en samenleving 170.
68. B. Uspensky, Tsar en Patriarch (Moskou 1998), 145-146, noten 3 en 5.
69. "Een gebed op de eerste dag van de geboorte van de vrouw van de jongen voor altijd," Trebnik (Moskou 1906), 4 v -5 v.
70. "Gebeden tot de vrouw van het puerperal gedurende veertien dagen", ibid., 8-9.14
71. Synek, "Wer aber nicht," 152.
72. Daar dezelfde 148.
73. Afdeling Godsdiensteducatie, Orthodoxe Kerk in Amerika (red.), Vrouwen en Mannen in de kerk. Een onderzoek naar de Gemeenschap van vrouwen en mannen in de kerk (Syosset, New York 1980), 42-43.